Nyheter, arkiv 2014

Vägar till gemenskap i transfilm

2014-12-19 09:47

Transpersoner på film möts ofta av våld och förnedring. Med sin avhandling riktar Wibke Straube ljuset mot filmer som erbjuder transpersoner ögonblick av acceptans och framtidstro.

Läs Vägar till gemenskap i transfilm ›

Social ojämlikhet dödar

2014-12-19 08:47

När Monica Åberg Yngwe, docent i folkhälsovetenskap, analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa skillnader i inkomst dödar, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor.

Läs Social ojämlikhet dödar ›

Making Change: För ökad jämställdhet i medierna

2014-12-18 10:07

Hur kan medierna främja jämställdhet? Hur kan aktivister påverka och hur kan forskningen bidra till att sprida kunskap om jämställdhet? De frågorna försöker en ny antologi besvara.

Läs Making Change: För ökad jämställdhet i medierna ›

Basanslag till forskning skapar ojämställdhet

2014-12-15 08:42

En ny rapport från Statskontoret visar att kvinnor får mindre forskningsmedel än män. Det gäller både basanslag och externa medel. Vid nio undersökta universitet och högskolor fick kvinnor 80 miljoner kronor mindre i anslagsmedel än män, om alla kvinnor och män hade fått lika mycket.

Läs Basanslag till forskning skapar ojämställdhet ›

Jämställdhetsnormer verktyg både för kontroll och frigörelse

2014-12-04 10:37

När humanitära biståndsorganisationer försöker integrera jämställdhet i sitt arbete i flyktingläger blir effekterna ofta tvetydiga och motsägelsefulla. Medan jämställdhetsnormer utmanar vissa former av ojämlikhet används de samtidigt för att upprätthålla andra hierarkier, visar ny avhandling.

Läs Jämställdhetsnormer verktyg både för kontroll och frigörelse ›

På spaning efter genusforskningens framtid

2014-12-03 12:45

På konferensens sista session var det dags att ta pulsen på g14. Spaningarna handlade om genusforskningens styrkor, hot och möjligheter. Ett tydligt spår var behovet av att diskutera nyliberalismen i förhållande till kunskapsproduktion och villkoren i akademin.

Läs På spaning efter genusforskningens framtid ›

Jämställda karriärer och löner?

2014-12-02 12:38

Arbetslivet i Sverige är fortfarande inte jämställt. Kvinnor och män befinner sig i stor utsträckning i skilda yrken och sektorer och på olika positioner. Det får konsekvenser för såväl löner som karriärmöjligheter, visar nya forskningsrapporter från JA-delegationen.

Läs Jämställda karriärer och löner? ›

Samisk feministisk kamp

2014-12-01 15:19

Under g14 stod den samiska feministiska kampen i fokus på flera sätt. Under rubriken "Inför lif eller död. 1010 år av samisk feministisk kamp" samlades forskare och konstnärer för att samtala om olika aspekter av genusperspektiv på samiska erfarenheter. Den postkoloniala feminismen i Sverige måste inkludera och lära sig mer om samiska erfarenheter, var en av slutsatserna.

Läs Samisk feministisk kamp ›

Röster från g14

2014-11-27 09:01

26-28 november 2014 pågick Sveriges mäktigaste genuskonferens i Umeå; g14: Att utmana makten. 300 forskare, praktiker och aktivister samlades i Umeå för att diskutera genusvetenskapliga utmaningar, jämställdhetspolitik och arbete och olika aspekter av makt.

Läs Röster från g14 ›

Jämställdhet i socialförsäkringen?

2014-11-24 10:12

Hur väl fungerar dagens socialförsäkringssystem egentligen för kvinnor och män? Behandlas deras ärenden likvärdigt, och hur betalas ersättning ut? I en ny forskningsrapport som tagits fram på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) studeras detta närmare.

Läs Jämställdhet i socialförsäkringen? ›

g14: Kritik av New Public Management i akademin

2014-11-24 08:01

Onsdag den 26 november är det dags för g14 - Att utmana makten, Sveriges största genusforskarkonferens. En av keynote-talarna är Philomena Essed, som vill lyfta frågan om social rättvisa i en tid av tilltagande nyliberal styrning. Genus.se ställde Essed några frågor.

Läs g14: Kritik av New Public Management i akademin ›

Unikt Kvinnohistoriskt museum invigs

2014-11-21 17:08

Den 21 november, 2014 öppnar Sveriges första kvinnohistoriska museum i kulturhuset Väven, Umeå. Kvinnohistoriskt museum är ett museum där du kan se utställningar om historia, identitet, makt och kön.

Läs Unikt Kvinnohistoriskt museum invigs ›

Normbrott i akademin

2014-11-21 11:04

Män i jämställdhetsvärlden och rasifierade i akademin är två ickenormativa grupper, men konsekvenserna av deras normbrott blir motsatta. Den ena guppen premieras, den andra marginaliseras. Det framgick vid Nationella jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor

Läs Normbrott i akademin ›

Unikt Kvinnohistoriskt museum invigt

2014-11-21 08:54

Den 21 november öppnade Sveriges första kvinnohistoriska museum i kulturhuset Väven, Umeå. På Kvinnohistoriskt museum kan du se utställningar om historia, identitet, makt och kön.

Läs Unikt Kvinnohistoriskt museum invigt ›

Kvinnor på frammarsch i Vetenskapsrådets bidragsbeslut

2014-11-20 09:51

Andelen kvinnor som beviljas forskningsmedel från Vetenskapsrådet har ökat från 29 till 35 procent de senaste fem åren. Vetenskapsrådet har nu fattat beslut om stöd till forskare inom samtliga vetenskapsområden i årets stora utlysning. Av närmare 5 600 inkomna ansökningar beviljades 824.

Läs Kvinnor på frammarsch i Vetenskapsrådets bidragsbeslut ›

Kvinnor med “otypisk” könsutveckling utmanar normalitetens gränser

2014-11-18 12:12

Tusentals flickor får i tonåren reda på att de har en "otypisk" könsutveckling, de kan sakna en x-kromosom eller delar av könsorganen. Med anpassning – och med motstånd – tacklar de normerna för kvinnlig kroppslighet.

Läs Kvinnor med “otypisk” könsutveckling utmanar normalitetens gränser ›

Vetenskapsrådet beviljar 117 miljoner till genusforskning

2014-11-13 11:46

Vetenskapsrådet har nyligen tagit beslut om bidrag i årets stora utlysningar. Bland de beviljade projekten finns närmare tjugo inom genusforskning. I projektet ”Slöja, regnbågsflagga och manga. Om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid” deltar nio genusforskare från fem olika lärosäten.

Läs Vetenskapsrådet beviljar 117 miljoner till genusforskning ›

Programboken för g14 färdig

2014-11-12 14:55

Nu släpps programboken till genusforskarkonferensen g14 - Att utmana makten i digital version! Ta del av över 60 programpunkter och välj ut dina guldkorn! Nu har du chansen att tjuvkika på den senaste genusforskningen, frossa i spännande abstracts och hitta de delar som är intressanta för dig. Du kan även ta del av schemat och därmed planera dina tre konferensdagar så att du får ut mesta möjliga av ditt besök till Umeå och g14 - Att utmana makten.

Läs Programboken för g14 färdig ›

Bristande vård för våldsdrabbade kvinnor

2014-11-12 11:55

Sambandet mellan våld och psykisk ohälsa är välkänt. Trots det upplever många kvinnor, som vårdas inom psykiatrin, att deras erfarenhet av våld inte tas på allvar. Det konstaterar Karin Örmon i en ny avhandling från Malmö högskola.

Läs Bristande vård för våldsdrabbade kvinnor ›

Karriär i akademin kräver mer än meriter

2014-11-10 09:11

37 jämställdhetsprojekt i akademin fick 47 miljoner av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Projektets slutrapport, som diskuterades vid en konferens 5 november, visar bland annat att akademins självbild som strikt meritokratisk är felaktig och hindrar jämställdheten.

Läs Karriär i akademin kräver mer än meriter ›

Nationen – könsmaktsordningens slagfält?

2014-11-04 09:33

Föreställningen om jämställdhet som en specifik svensk värdering är stark i den nationella självbilden. Vad finns det för problem med det och vilken roll har den feministiska forskningen i att problematisera olika former av nationalism? Genus.se har intervjuat Maria Wendt, lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet som forskar kring kön, makt och nationalism.

Läs Nationen – könsmaktsordningens slagfält? ›

Om våld i nya numret av Tidskrift för genusvetenskap

2014-11-03 11:03

Tidskrift för genusvetenskap 35(2-3) har temat våld. I numret undersöks våld från skilda akademiska discipliner, metodologiska utgångspunkter och vetenskapsteoretiska positioneringar. Analyserna utmanar dominerande och etablerade förståelser av våld, "våldets sanningar". Andra sanningar framträder.

Läs Om våld i nya numret av Tidskrift för genusvetenskap ›

g14: Om forskningsvillkoren i en rasistisk kontext

2014-10-31 07:37

Europas fascister organiserar sig och får allt större makt. Likaså i Sverige. Har gränserna för vad som definieras för rasism flyttas fram? Har rasismen normaliserats allt mer? Det är dessa och andra aktuella frågeställningar som forskarna kommer att diskutera under genusforskarkonferensen g14.

Läs g14: Om forskningsvillkoren i en rasistisk kontext ›

Ny global förening av ledande genusforskningscentra

2014-10-28 08:43

– Detta är ett viktigt steg som vidgar genusforskningens internationella plattform, säger genusprofessor Liisa Husu om den nybildade föreningen International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies, Rings. Den grundades formellt i Örebro den 24 oktober och då fanns 21 centra från 14 länder representerade.

Läs Ny global förening av ledande genusforskningscentra ›

Politiska journalister tvingas bidra till könsstereotyp mediebild

2014-10-27 12:08

Medierna är fast i könsstereotyper när de skildrar politik och politiker. Problemet ligger dock inte hos de individuella journalisterna. Det är marknadskrafter och politiska villkor som står för huvudförklaringen till den snedvridna mediebilden. Det visar en ny doktorsavhandling, ”Gendering in Political Journalism” av Liudmila Voronova.

Läs Politiska journalister tvingas bidra till könsstereotyp mediebild ›

Ojämlika livsvillkor i fokus på g14

2014-10-24 07:54

g14 är Sveriges största genusforskarkonferens och äger i år rum 26-28 november i Umeå. På konferensen kommer genusinriktade folkhälsoforskare att ringa in utmaningar och titta in i glaskulan för att hitta strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Två möjliga hinder har dock redan identifierats av två framstående Umeå-forskare. Den politiska kontexten och den akademiska medicinen.

Läs Ojämlika livsvillkor i fokus på g14 ›

Miljoner till forskning om regnbågsfamiljers hälsa

2014-10-20 11:39

Det finns i dag otillräcklig kunskap om de familjer i Sverige som bildats med hjälp av spermie- eller äggdonation. Gunilla Sydsjö har tilldelats 3,7 miljoner kronor av forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, för forskning om hur dessa familjer mår och hur de bemöts i vården.

Läs Miljoner till forskning om regnbågsfamiljers hälsa ›

Uppsving för genusforskningen

2014-10-17 15:23

Genusforskningen är central för att bygga upp kunskapen kring hur ett jämställt samhälle ska uppnås. Det menar nya forskningsministern, Helene Hellmark Knutsson. Hon vill stärka genusforskningen genom att säkra genuskompetensen i bedömningen av forskning.

Läs Uppsving för genusforskningen ›

Pojkar kan visst skriva!

2014-10-17 10:37

Pojkar kan visst skriva! Så heter forskaren Katharina Anderssons avhandling där hon studerar vad eleverna faktiskt kan, i stället för att leta efter brister. Genom att analysera endast pojkarnas texter kunde deras förmågor undersökas och tolkas utan att samtidigt jämföras med flickornas.

Läs Pojkar kan visst skriva! ›

Genusforskarkonferens utmanar makten

2014-10-14 18:34

Makt, kunskap och kritik är tre ledord för Sveriges största genusforskarkonferens, g14, som i år sker i Umeå. Genusforskare, praktiker och aktivister kommer mellan den 26 och 28 november utbyta erfarenheter, skapa nya konstellationer och adressera maktfrågor. Nationella sekretariatet för genusforskning är en av arrangörerna.

Läs Genusforskarkonferens utmanar makten ›

Vem är en riktig mamma?

2014-10-08 15:01

Den allmänna retoriken i Sverige har gått från moderskap till föräldraskap. Samtidigt finns fortfarande specifika förväntningar på gruppen kvinnor. Både när det gäller att kunna och vilja få barn, samt på vilket sätt de förväntas vara föräldrar. Forskarna Monica Johansson och Katarina Boye har försökt få syn på normerna kring moderskap, från varsin utgångspunkt.

Läs Vem är en riktig mamma? ›

Hur jämställt och inkluderande är arbetslivet?

2014-10-08 14:07

Hur inkluderande är egentligen arbetslivet? Hur ser arbetsvillkoren och arbetets organisering ut för kvinnor och män med olika bakgrund och kompetenser? Det försöker JA-delegationen ta reda på i två forskningsantologier som presenteras i dag.

Läs Hur jämställt och inkluderande är arbetslivet? ›

Hemlöshet i akademin

2014-10-08 10:35

Vem känner sig egentligen hemma i akademiska sammanhang som seminarier, konferenser, tidskrifter och sociala mötesplatser? Det har att göra med en rad omständigheter, bland annat erfarenheter av kön, klass, etnicitet och rasifiering. I en ny text om kritiskt tänkande tar Fataneh Farahani, docent i etnologi, avstamp i postkolonial feministisk teori för att diskutera tillhörighet i akademiska rum. 

Läs Hemlöshet i akademin ›

Ojämställdhet begränsar lantbrukets utveckling

2014-10-06 16:52

Ojämställdheten inom familjelantbruket är fortfarande väl utbredd i Sverige, med vissa geografiska skillnader mellan norr och söder, och mellan slätt- och skogsbygd. Det visar en avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Läs Ojämställdhet begränsar lantbrukets utveckling ›

Konferens för vidgade perspektiv på kön

2014-10-02 08:50

Intersektionalitet, normkritik och maskulinitet. Det är perspektiven som står i centrum för konferensen Jämställdhet 2.0 den 6 november. Målet är ett vidgat arbetssätt som inkluderar mer än bara kön. – Jämställdhetsarbete kan bli mer förändrande om det förmår tänka vidare, säger Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Konferens för vidgade perspektiv på kön ›

Transvestiter utmanar könsstereotyper i arbetslivet

2014-10-01 08:54

Manliga transvestiter som är öppna med sin transvestism luckrar upp könsordningen på arbetsplatsen visar en studie från Stockholms universitet. En bidragande faktor kan vara att männen inte ser det som avgörande att passera som just kvinnor utan istället kombinerar feminina, maskulina och genusneutrala beteenden.

Läs Transvestiter utmanar könsstereotyper i arbetslivet ›

Snuttefiltar och skrubbsår på Bokmässan

2014-09-29 16:54

Ibland fungerar det akademiska skrivandet som en snuttefilt. Det menade forskaren Anna Lundberg under ett panelsamtal på Bok- och biblioteksmässan. Tillsammans med kollegan Malena Gustavson och poeten Athena Farrokhzad reflekterade hon kring skrivandets mening och makt.

Läs Snuttefiltar och skrubbsår på Bokmässan ›

Medelinkomsttagare mest föräldralediga

2014-09-29 16:00

En aktuell rapport från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet visar att föräldrar är mer lediga med sina barn än vad föräldrapenninguttaget speglar. Dessutom är mödrar hemma betydligt mer än fäder, vilket har betydelse för kvinnors ekonomi under lång tid.

Läs Medelinkomsttagare mest föräldralediga ›

Vem har rätt att kalla sig antirasistisk feminist?

2014-09-25 14:34

Den antirasistiska feministiska rörelsen växer och höjer sin röst. Frågor om rasism och vithet sprids i dagstidningarna, på nätet och i sociala medier. – Idag är det en annan debatt än för bara tre år sedan, säger Tobias Hübinette, forskare vid Mångkulturellt Centrum.

Läs Vem har rätt att kalla sig antirasistisk feminist? ›

Utvärdering av Nationella sekretariatet för genusforskning visar positiva resultat

2014-09-25 08:54

Nio av tio uppger att de skulle rekommendera andra att vända sig till sekretariatet i frågor som rör genus och jämställdhet.

Läs Utvärdering av Nationella sekretariatet för genusforskning visar positiva resultat ›

Hen gör genus roligare

2014-09-19 15:30

Det könsneutrala "hen" används i dag alltmer i stället för hon eller han. Många välkomnar ordet och menar att det fyller ett viktigt behov. Hen ifrågasätts också, både i och utanför akademin. I den nya skriften ”Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap” diskuterar genusforskaren Malena Gustavson hen, en, man och jag.

Läs Hen gör genus roligare ›

Global kamp för antirasism och feminism

2014-09-19 12:44

Feminism och antirasism möts i kvinnorörelser världen över. I Sydamerikas storstäder har marginaliserade, rasifierade kvinnor tagit makt över bostadsbyggandet. Turkiska feminister ifrågasätter landets nationalistiska ideologi och diskriminering av etniska minoriteter.

Läs Global kamp för antirasism och feminism ›

Vad händer när hen skriver?

2014-09-17 15:01

Att använda det nya ordet ”hen” och att ifrågasätta det akademiska skrivandets former är båda sätt att utmana normer och makt. Att utvidga språket har varit en viktig del av genusforskningens framväxt. Lyssna på ett samtal på Bokmässan mellan Athena Farrokhzad, Malena Gustavson och Anna Lundberg.

Läs Vad händer när hen skriver? ›

Språk som ifrågasätter normer

2014-09-16 14:14

Hur kan kreativt skrivande bidra till att bredda idén om vad vetenskap, forskning och författande kan vara? Och hur använder genusforskare kritiskt tänkande som metod för att granska maktordningar? I den nya skriften "Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap" reflekterar fem forskare över hur vetenskapens normer kan utmanas.

Läs Språk som ifrågasätter normer ›

Expert från sekretariatet till Europarådet

2014-09-16 13:34

Lillemor Dahlgren på Nationella sekretariatet för genusforskning blir Sveriges delegat i Europarådets kommitté för jämställdhet – GEC. Som medlem i kommittén hoppas hon på att bidra till arbetet med jämställdhetsintegrering i medlemsländerna men också på att kunna få med sig nya erfarenheter hem till Sverige.

Läs Expert från sekretariatet till Europarådet ›

Så växte den antirasistiska feminismen fram

2014-09-12 11:52

Kombinationen antirasist och feminist är inget nytt påfund. Men i Sverige var det först på 2000-talet som vithetsnormen inom den svenska feminismen på allvar började ifrågasättas. En tändande gnista var mordet på Fadime Sahindal och debatten om hedersrelaterat våld.

Läs Så växte den antirasistiska feminismen fram ›

Nordisk genusforskarkonferens i november

2014-09-10 07:51

Nora firar tjugo år som vetenskaplig tidskrift och arrangerar nordisk konferens för genusforskare. Den 15 september går tiden ut för reducerad deltagaravgift.

Läs Nordisk genusforskarkonferens i november ›

Föräldraförsäkringen handlar också om vårdnadsfrågor

2014-09-09 22:18

Föräldraförsäkringens utformning konserverar könsrollerna menar flera politiska partier och föreslår att föräldraledigheten delas lika mellan mamman och pappan. Men vilka blir konsekvenserna om den gemensamma vårdnaden inte fungerar?

Läs Föräldraförsäkringen handlar också om vårdnadsfrågor ›

Hur uppfyller Sverige kvinnors mänskliga rättigheter?

2014-09-09 10:48

Vart femte år ska världens regeringar redogöra för hur de lever upp till Pekingplattformens åtaganden. I den senaste uppföljningen pekar Sveriges regering på både framgångar och fortsatta utmaningar i arbetet.

Läs Hur uppfyller Sverige kvinnors mänskliga rättigheter? ›

Utmaningarna lika stora efter 40 år

2014-09-04 08:28

De nordiska länderna toppar internationella undersökningar om jämställdhet. Men utmaningarna som gjorde att Nordiska ministerrådet 1974 beslutade att samarbeta kring jämställdhetspolitiken är i stort sett desamma. Det konstaterades vid en konferens som firade 40 år av nordiskt jämställdhetssamarbete.

Läs Utmaningarna lika stora efter 40 år ›

Tjejlopp både normativa och frigörande

2014-09-03 13:47

Att delta i ett motionslopp med bara kvinnor kan vara en slags frigörelse. Samtidigt förstärker tjejloppen det traditionella sättet att vara kvinna på. - Manliga underhållare och goodiebags med skönhetsprodukter är ofta en del av konceptet, säger etnologen och genusforskaren Karin S. Lindelöf.

Läs Tjejlopp både normativa och frigörande ›

Rasifiering och klass i skolans vardag

2014-08-26 15:22

I nya upplagan av boken Skola i normer lyfts frågor om rasifiering och klass. Fenomenen handlar om vardagliga göranden som påverkar lärare och elever, snarare än att vara någonting konstant och nedärvt.

Läs Rasifiering och klass i skolans vardag ›

Råd till genusforskare att söka EU-medel

2014-08-22 08:59

Lär känna dem du ska samarbeta med. Mjukstarta gärna som partner innan du tar på dig rollen som projektkoordinator. Och mobilisera ett enormt självförtroende när du ska beskriva hur bra du och ditt forskningsprojekt är. Det är några råd från dem som lyckats få forskningsmedel från EU:s ramprogram.

Läs Råd till genusforskare att söka EU-medel ›

EU:s Horisont 2020 ett steg framåt för genusforskning

2014-08-18 10:09

EU:s nya ramprogram för forskning uppmuntrar till att inkludera genusperspektiv i all typ av forskning. På papperet är det ett markant steg framåt för genusfrågor jämfört med tidigare ramprogram, konstaterar Minna Salminen-Karlsson vid Uppsala universitet.

Läs EU:s Horisont 2020 ett steg framåt för genusforskning ›

Genusvetenskapens gränser utforskas i tidskriften TGV

2014-08-14 09:14

Hur blir genusforskningen ett hot mot jämställdheten? I senaste numret av Tidskrift för genusvetenskap analyseras en debattartikel av professor Bo Rothstein, där han anser att statliga anslag till genusforskningen bör avskaffas.

Läs Genusvetenskapens gränser utforskas i tidskriften TGV ›

En spark i baken på akademin

2014-07-05 09:13

Jämställdhetsarbetet på akademin går för långsamt. Det menade deltagarna på SUHF:s jämställdhetsseminarium på onsdagen under Almedalsveckan. – Regeringen har fastställt mål för varje lärosäte när det gäller nyrekryterade kvinnliga professorer. Men vad händer om man inte når målen? undrade exempelvi...

Läs En spark i baken på akademin ›

Maria Grönroos till Atgenders styrelse

2014-07-02 13:36

Under en konferens i Barcelona förra veckan valdes Maria Grönroos, biträdande föreståndare på Nationella sekretariatet in i Atgenders styrelse. Hennes förhoppning är att organisationen ska jobba för samarbete över landsgränserna och samlade feministiska krafter i Europa.

Läs Maria Grönroos till Atgenders styrelse ›

Nordiskt Forum välkomnar debatten

2014-06-27 14:28

De kritiska rösterna har varit många efter konferensen som skulle samla den nordiska kvinnorörelsen. Arbetet med att skapa en mångfacetterad rörelse är långt ifrån avklarad, säger queerforskaren Ulrika Dahl.

Läs Nordiskt Forum välkomnar debatten ›

“Toleranspedagogik blir som reflexväst på vissa elever”

2014-06-27 11:32

Flickor och pojkar behandlas fortfarande olika och den politiska viljan är avgörande för att nå förändring. Det sa forskaren Mia Heikkilä under ett seminarium på Nordiskt Forum om jämställdhetsarbetet i nordiska skolor och förskolor.

Läs “Toleranspedagogik blir som reflexväst på vissa elever” ›

Från eldsjäl till genusvetare

2014-06-26 09:02

Eldsjälar förväntas ge mycket utan att vilja ha någonting tillbaka. Mot sociala rörelser är Tiina Rosenberg och Drude Dahlerup gärna generösa, men mot universiteten gäller det att se upp. - Det är särskilt vissa grupper som förväntas arbeta gratis för det som är hela samhällets ansvar, sa Tiina Rosenberg under samtalet på Nordiskt Forum.

Läs Från eldsjäl till genusvetare ›

“Ett väldigt vitt dokument”

2014-06-25 13:40

I Nordiskt Forums slutdokument formuleras krav på framtidens jämställdhetspolitik. Men enligt forskare saknas ett genomgående intersektionellt perspektiv. Problemformuleringarna utgår oftast ifrån den vita, heterosexuella kvinnan.

Läs “Ett väldigt vitt dokument” ›

Debatten om Nordiskt Forum öppnar upp för självrannsakan

2014-06-25 09:50

Kritiken mot Nordiskt Forum är inte ny. Även genusforskningen kritiseras för att reproducera bland annat vithets- och heteronormer. På samma sätt som detta utmanar och utvidgar forskningen, stärks både feministiska rörelser och jämställdhetsarbete genom att fler perspektiv inkluderas. Det skriver Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, i en debattartikel i Feministiskt perspektiv.

Läs Debatten om Nordiskt Forum öppnar upp för självrannsakan ›

Jämställdhetsintegrering av akademin diskuteras i Almedalen

2014-06-18 10:19

Högskolan tillhör den sista delen av svensk offentlig förvaltning som ännu inte arbetat systematiskt med jämställdhetsintegrering. Under Almedalsveckan arrangerar Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, ett seminarium om hur jämställdhetsintegrering kan användas som strategi för jämställdhetsarbetet vid Sveriges högskolor.

Läs Jämställdhetsintegrering av akademin diskuteras i Almedalen ›

Jämställdhetskalaset i Almedalen

2014-06-18 09:36

Den svenska jämställdheten placeras ofta i topp i internationella sammanhang. Men står framgångarna i vägen för utmaningarna? Det är en av frågorna som diskuteras när aktörerna bakom portalen Jämställ.nu, däribland Nationella sekretariatet för genusforskning, arrangerar en heldag om jämställdhet under Almedalsveckan.

Läs Jämställdhetskalaset i Almedalen ›

Dags att ladda om efter 20 år med jämställdhetsintegrering

2014-06-14 09:39

Efter 20 års arbete med jämställdhetsintegrering är det dags att kavla upp ärmarna på nytt. Under Nordiskt forum möttes forskare, politiker och jämställdhetsarbetare för att utvärdera metoden och peka ut en riktning för framtiden.

Läs Dags att ladda om efter 20 år med jämställdhetsintegrering ›

Nu kraftsamlar den nordiska kvinnorörelsen

2014-06-11 09:26

Brandtal och fördjupande seminarier, konserter och feministisk teater. Det och mycket mer väntar i Malmö under Nordiskt Forum. På torsdag samlas den nordiska kvinnorörelsen för den största konferensen på 20 år.

Läs Nu kraftsamlar den nordiska kvinnorörelsen ›

Tidskrifter vill bredda den inomvetenskapliga debatten

2014-06-10 09:28

År 2014 har inneburit en nystart för de genusvetenskapliga forskningstidskrifterna Norma och TGV. Norma siktar internationellt medan TGV satsar på att växa i Sverige. Båda tidskrifterna vill fungera som plattform för debatt inom sina respektive forskningsfält.

Läs Tidskrifter vill bredda den inomvetenskapliga debatten ›

En annan sorts migranter

2014-06-05 10:29

Migranter är inte nödvändigtvis människor från fattiga länder som tar de jobb de kan få i låglönebranscher. Det finns en annan, mindre debatterad, sorts migranter: vita, välbeställda européer. Nu studeras de i en nyutkommen bok.

Läs En annan sorts migranter ›

Barnlängtan påverkar inte arbetstiden

2014-06-04 08:32

Att kvinnor fortfarande jobbar mindre än män och därmed tjänar mindre – beror det på att kvinnor väljer att prioritera familjen? Nej, det verkar inte så. En stor uppföljningsstudie visar att en hög värdering av att ha familj inte minskar sannolikheten att arbeta heltid. Studien presenteras i antologin Glimtar av jämställdhet, som berättar om flera tecken på ökad jämställdhet i arbetsliv och familj.

Läs Barnlängtan påverkar inte arbetstiden ›

Katarina Hamberg får pris för framstående genusforskning

2014-06-02 09:08

Görel Bohlins pris för framstående genusforskning går i år till Katarina Hamberg, överläkare och professor i allmänmedicin vid Umeå universitet. Hon får bland annat priset för sitt pionjärarbete med att införa genusperspektiv inom både medicinsk forskning och utbildning, något som också betytt mycket för vården och det kliniska arbetet.

Läs Katarina Hamberg får pris för framstående genusforskning ›

Statsvetare: EU-valet sänder en klar signal till riksdagspolitikerna

2014-05-28 08:35

Feministiskt initiativ tar plats i Europaparlamentet samtidigt som de högerextrema partierna breder ut sig. Vad händer med jämställdheten i EU? Genus.se frågade Lena Wängnerud, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Läs Statsvetare: EU-valet sänder en klar signal till riksdagspolitikerna ›

Vill straffa EU-länder som diskriminerar romer

2014-05-14 08:00

EU har slagit fast att romer är vår kontinents mest utsatta och diskriminerade folkgrupp. Historikern Jan Selling har studerat antiziganismens mörka historia, som leder fram till en nästan lika förfärande nutid. Romska aktivisten Soraya Post, vill in i EU-parlamentet för att åstadkomma förändring.

Läs Vill straffa EU-länder som diskriminerar romer ›

Jämställdhet kan förbättra EU:s ekonomi

2014-05-05 08:00

Kvinnor med barn i förskole- och skolåldern lyser ofta med sin frånvaro på den europeiska arbetsmarknaden. Samtidigt visar siffror att EU:s BNP skulle kunna öka med 27 procent om arbetsmarknaden var jämställd. Men enligt universitetslektor Åsa Löfström, som ligger bakom studien, krävs ordentliga reformer innan kvinnorna kan lämna hemmet.

Läs Jämställdhet kan förbättra EU:s ekonomi ›

Svensk modell mot prostitution anammas av EU

2014-04-28 08:00

Tidigare denna vår ställde sig EU-parlamentet bakom en rapport som föreslår att prostitution ska motarbetas genom den svenska modellen - att kriminalisera sexköp. Gertrud Åström från Sveriges kvinnolobby har varit med och drivit på i frågan och forskaren Charlotta Holmström har studerat prostitutionspolicyn i de nordiska länderna.

Läs Svensk modell mot prostitution anammas av EU ›

Både framgång och bakslag för jämställdheten i EU

2014-04-22 08:00

Europa befinner sig i en ekonomisk kris och högerextrema grupper är på frammarsch. Hur påverkar det förutsättningarna för feminism i EU? Sofia Strid har forskat på finanskrisens konsekvenser för kvinnorna och Mikael Gustafsson driver frågor som rör jämställdhet i sin roll som ordförande för EU-parlamentets jämställdhetsutskott.

Läs Både framgång och bakslag för jämställdheten i EU ›

Fem frågor om hen

2014-04-10 14:20

Anna Gunnarsdotter Grönberg, universitetslektor i svenska språket, Göteborgs universitet, pratade om det omstridda ordet hen när lärosätet uppmärksammade internationella kvinnodagen den 8 mars med öppna föreläsningar.

Läs Fem frågor om hen ›

Allt fler män för jämställdhet – i princip

2014-04-07 13:33

Mäns inställning till jämställdhet tycks bli alltmer positiv. Samtidigt är män mer negativa än kvinnor till konkreta politiska förslag, som könskvotering. – När frågorna påverkar ens vardag så finns det ett motstånd, säger Thomas Johansson, professor och mansforskare vid Göteborgs universitet.

Läs Allt fler män för jämställdhet – i princip ›

Universitets- och högskolerådet efterlyser jämställdhetsintegrering av högskolan

2014-04-04 12:56

Landets lärosäten behöver arbeta med jämställdhetsintegrering. Det är en av slutsatserna när Universitets- och högskolerådet till regeringen sammanställt projekten från Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Läs Universitets- och högskolerådet efterlyser jämställdhetsintegrering av högskolan ›

Bok om genus i barns vardag

2014-04-03 10:43

I en aktuell bok visar Ylva Odenbring vid Göteborgs universitet hur pojkar och flickor i förskola och skola möter olika förväntningar beroende på kön.

Läs Bok om genus i barns vardag ›

“Finanskrisen har skapat ett feminiserat prekariat”

2014-04-03 08:24

Den ekonomiska krisen slår mot kvinnor i deras position både inom familjen och på arbetsmarknaden. Det gör dem dubbelt utsatta jämfört med män. Det menade den spanska forskaren Lina Gálvez Muñoz, i sitt framträdande vid konferensen The European economic crisis and it's consequences for women vid Göteborgs universitet.

Läs “Finanskrisen har skapat ett feminiserat prekariat” ›

Manlig sexhandel osynliggörs

2014-04-01 10:45

Fler unga män än unga kvinnor säljer sex. Men i svensk politik finns det knappt utrymme för manlig sexhandel. Det menar Jari Kuosmanen, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet. – Det perspektivet uppfattas som obekvämt eftersom det inte passar in i bilden av prostitution som ett könsmaktsproblem.

Läs Manlig sexhandel osynliggörs ›

Nordisk satsning för jämställdhet under jord

2014-03-27 15:43

Gruvindustrin har länge präglats av machomaskulinitet och hård jargong, men någonting håller på att förändras. För 35 år sedan fick bara män jobba under jord. Nu söker gruvbolagen aktivt efter kvinnor.

Läs Nordisk satsning för jämställdhet under jord ›

Forskning och aktivism i ny skrift om genusvetenskap

2014-03-27 13:39

Hur är genusvetenskapen och samhällsengagemanget sammankopplat? Om det skriver bland andra Tiina Rosenberg och Staffan Bergwik i Nationella sekretariatet för genusforsknings nya skrift Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang.

Läs Forskning och aktivism i ny skrift om genusvetenskap ›

Våld gör killar till män

2014-03-27 10:40

Att unga män utövar våld mot sin partner är dubbelt så vanligt som att vuxna män gör det. Men problematiken uppmärksammas sällan. Det menar Lucas Gottzén, lektor och docent i socialt arbete vid Linköpings universitet. – Många unga har svårt att känna igen sig i en misshandelsrelation och pratar inte om sitt förhållande på det sättet.

Läs Våld gör killar till män ›

Män som faller ur skyddsnätet

2014-03-19 08:16

Könsskillnader inom hälsoområdet består. Men idag är gapet större mellan olika grupper av män. – En utsatt grupp är glesbygdsmännen, säger Marcus Herz, forskare som medverkar i den statliga utredningen om män och jämställdhet.

Läs Män som faller ur skyddsnätet ›

Maskulinitetsforskare kräver politiska reformer

2014-03-17 08:00

Mäns roll i jämställdhetsarbetet har diskuterats under många år och nu är det dags för politikerna att agera. Det tycker flera nordiska maskulinitetsforskare. Med politiska reformer kan regeringarna höja mäns livskvalitet och förändra normer kring maskulinitet, menar forskarna.

Läs Maskulinitetsforskare kräver politiska reformer ›

Genusforskning säkerställer kvaliteten i europeiskt institut

2014-03-14 11:39

Det europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE, har stort intresse av att stärka relationerna med forskarsamhället. Därför samlade EIGE i februari ett 40-tal deltagare från institutioner som arbetar med forskning och forskningsförmedling runt om i Europa. Nationella sekretariatet för genusforskning var en av deltagarna.

Läs Genusforskning säkerställer kvaliteten i europeiskt institut ›

Kungarna av feminismen

2014-03-12 11:34

Att draga som kung är en politisk praktik, kopplat till feministiska mål. Men det handlar också om begär. Anna Olovsdotter Lööv har undersökt dragkingandet i en ny avhandling.

Läs Kungarna av feminismen ›

Män dominerar i dagspressens toppskikt

2014-03-06 10:17

Det går tre män på varje kvinna i dagspressens företagsstyrelser. Även VD-positionerna domineras av män, 84 procent är män. Det visar en kartläggning som Nordicom gjort av den svenska dagspressen.

Läs Män dominerar i dagspressens toppskikt ›

Lagar och regleringar missgynnar jämställda transporter

2014-03-05 09:43

2001 antogs ett transportpolitiskt mål om ett jämställt transportsystem. En studie från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar att målsättningen, ur ett rättsvetenskapligt perspektiv, i praktiken har misslyckats. Istället för att verka som en förändringskraft bidrar rätten istället till att upprätthålla och förstärka obalansen mellan mäns och kvinnors förutsättningar att transportera sig i vardagen.

Läs Lagar och regleringar missgynnar jämställda transporter ›

Åtta av tio kallade professorer är män

2014-03-03 09:52

När lärosätena kallar en professor, kallar de en man. Enligt en undersökning av SUHF från i höstas var bara 10 av 49 kallade professorer under 2011–2013 kvinnor.

Läs Åtta av tio kallade professorer är män ›

Är könskvotering till bolagsstyrelser rätt väg att gå?

2014-02-28 09:30

Börsbolagen måste rekrytera fler kvinnor till sina styrelser annars kan mansdominansen bli en fråga för politiken. De senaste veckorna har debatten om kvotering fått ny fart och åsikterna går isär även inom genusfältet.

Läs Är könskvotering till bolagsstyrelser rätt väg att gå? ›

Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet

2014-02-26 10:56

Var femte vuxen kvinna i Sverige och var tjugonde man har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Det visar en ny studie från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet, som i dag presenteras vid ett seminarium i riksdagen. I undersökningen framkommer också en tydlig koppling mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa senare i livet.

Läs Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet ›

Topprekryteringar gick till män

2014-02-21 11:38

Svensk forskning behöver stärkas. Det var utgångspunkten för regeringens storsatsning på internationella toppforskare förra året. Hittills har fem starka ledande forskare rekryteras. Ingen av dem är kvinna. – Jag är inte förvånad, säger Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Topprekryteringar gick till män ›

Nationens hjältar

2014-02-20 13:51

Under idrottsevenemang som OS i Sotji hyllas nationens framgångar och nationalism blir legitimt. Traditionellt sett har idrotten varit kopplad till maskulinitet och den manliga hjälten som symbol för landet. Men vad händer när kvinnliga idrottare lyckas?

Läs Nationens hjältar ›

Otydliga skrivningar om jämställdhet i examensordningar

2014-02-13 15:50

/.../ Det finns ett utpekat behov av mer kunskap om genus och jämställdhet, inte minst i den mängd av jämställdhetsprojekt som genomförts under senare år. Exempelvis regeringens satsning med en kvarts miljard genom Sveriges kommuner och landsting, SKL, på et...

Läs Otydliga skrivningar om jämställdhet i examensordningar ›

“En samtyckeslag skulle sända tydliga signaler”

2014-02-11 11:39

En rad friande våldtäktsdomar har väckt debatt om behovet av en samtyckeslag. Bland genusforskare och jurister går åsikterna isär. Enligt Eva Diesen är det helt rätt väg att gå, medan Ulrika Andersson inte tror att problemet ligger i lagstiftningen. – Det finns en övertro till effekterna av en samtyckeslag, säger hon.

Läs “En samtyckeslag skulle sända tydliga signaler” ›

Olika strategier för fler kvinnor bland professorerna

2014-02-05 21:18

Tre av fyra professorer vid svenska universitet och högskolor är män. För att öka andelen kvinnor har regeringen slagit fast rekryteringsmål till 2015 för varje lärosäte. Genus.se har frågat fyra universitet hur de arbetar för att nå målen.

Läs Olika strategier för fler kvinnor bland professorerna ›

Jämställd föräldraledighet kräver nya grepp

2014-02-03 09:33

Pappors uttag av föräldraledighet har ökat successivt sedan 1970-talet, men nu kan vi ha nått en tröskel som är svår att komma över. - Vi tycker att dagens politiska diskussion är överdrivet försiktig, säger Niclas Järvklo, sekreterare i den statliga utredningen om män och jämställdhet.

Läs Jämställd föräldraledighet kräver nya grepp ›

Nordisk film fortsatt mansdominerad

2014-01-31 14:18

Den nordiska filmbranschen har långt kvar till jämställdhet. Det visar ny statistik som presenterades under den pågående filmfestivalen i Göteborg. Bara en av de 98 nordiska filmer som hade premiär 2012 hade kvinnor på samtliga tunga positioner, framför och bakom kameran.

Läs Nordisk film fortsatt mansdominerad ›

Växande intresse för feminism

2014-01-30 08:33

SVT:s programserie ”Fittstim - min kamp” skapar debatt. Kommer intresset för de feministiska frågorna att hålla i sig? Så här säger experterna om förutsättningarna för de feministiska frågorna i valrörelsen.

Läs Växande intresse för feminism ›

Rättelse Genus nr 2-3/2013

2014-01-27 15:54

Under vinjetten "tillbakablicken" i Genus nummer 2-3 2013 berättade en artikel om kvinnors inträde i läkaryrket och om läkaren Karolina Widerström.

Läs Rättelse Genus nr 2-3/2013 ›

Tidskriften Nora tar temperaturen på feministisk debatt

2014-01-27 13:43

Vilken roll har staten i arbetet för en mer jämställd och feministisk värld? Den frågan ställer sig den nordiska tidskriften NORA, som 20-årsjubilerar på temat ”Feminist Resistance – Resistance to Feminism”.

Läs Tidskriften Nora tar temperaturen på feministisk debatt ›

Vinnova utlyser medeltill normkritisk innovation

2014-01-27 08:49

Genom utlysningen "Normkritisk produkt- och processinnovation" vill statliga forskningsfinansiären Vinnova stödja projekt som prövar och utvecklar kunskap och metoder för innovationer med ett normkritiskt perspektiv som utgångspunkt.

Läs Vinnova utlyser medeltill normkritisk innovation ›

Män vinner på feminismen

2014-01-24 13:53

Även om män kan känna sig utmanade av feminismen, så har feminismen möjliggjort för män att utveckla nära relationer till barn och partner. Det säger två genusforskare med anledning av SVT:s programserie ”Fittstim – min kamp”.

Läs Män vinner på feminismen ›

En gränslös akademiker?

2014-01-22 14:47

Den 8 april arrangeras vid Linköpings universitet en konferens om internationalisering och forskarmobilitet. Konferensen syftar till att kritiskt granska talet om internationalisering av akademin utifrån olika perspektiv, vem som har möjlighet att vara mobil och vad det innebär i praktiken.

Läs En gränslös akademiker? ›

Hemarbete som yrke 60 år före RUT

2014-01-14 10:16

I början av 1940-talet steg de utbildade hemvårdarinnorna in i de privata hemmen för att städa, laga mat och ta hand om barn. Denna specialutbildade kår är ett tidigt exempel på ett statligt subventionerat välfärdsansvar med syfte att förbättra folkhälsan och öka nativiteten, visar en ny avhandling i historia vid Stockholms universitet.

Läs Hemarbete som yrke 60 år före RUT ›

Teori i fokus för sista numret av Genus

2014-01-09 14:48

Genusforskningens teorier når långt bortom universitetsvärlden. Under decennier har aktörer utanför akademin fått redskap att analysera och förändra maktordningar som tidigare tagits för givna. I sista numret av Genus tittar vi närmare på hur genusforskningens teoribygge har växt fram och förändrat vårt sätt att se på världen.

Läs Teori i fokus för sista numret av Genus ›

EU söker experter på genusforskning

2014-01-07 10:01

EU-kommissionen har gjort en utlysning om genusexperter till Horisont 2020, det ramprogram för forskning och innovation som gäller från och med den 1 januari 2014.

Läs EU söker experter på genusforskning ›