Nyheter, arkiv 2015

Internationellt forskningsprojekt med genusperspektiv på Arktis

2015-12-21 10:09

En internationellt sammansatt forskargrupp med Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och Arcumansluten forskare, som principal investigator har fått 28 miljoner kronor från Nordforsk från utlysningen ”Responsible development in the Arctic, opportunities and challenges - pathways to action”.

Läs Internationellt forskningsprojekt med genusperspektiv på Arktis ›

Ännu fler myndigheter ska arbeta med JiM

2015-12-18 11:38

Nu utökas regeringens satsning på Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, till att omfatta 59 myndigheter och en organisation. Fakta om jämställdhetsintegreringKontakt

Läs Ännu fler myndigheter ska arbeta med JiM ›

Ny bok om jämställdhet i skogssektorn

2015-12-17 12:56

Vem får plats i skogen, vem behövs och vem efterfrågas? Jämställdhet i skogssektorn lyftes fram av regeringen i början av 2010-talet som ett prioriterat område. Utformningen av det praktiska jämställdhetsarbetet genererar olika utmaningar och reser nya frågor som behandlas i en ny forskarantologi.

Läs Ny bok om jämställdhet i skogssektorn ›

Genusforskare nya ledamöter i VRs styrelse och ämnesråd

2015-12-10 15:10

Vetenskapsrådet har utsett nya ledamöter i styrelse och ämnesråd. Ny styrelsemedlem är genusforskaren Britta Lundgren, professor vid Umeå universitet. Även i kommittén för konstnärlig forskning har en genusvetare valts in, Hanna Hallgren, lektor i genusvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Läs Genusforskare nya ledamöter i VRs styrelse och ämnesråd ›

40 förslag för en feministisk forskningspolitik

2015-12-10 10:27

För att uppnå hög kvalitet och innovation i forskning är genusperspektiv i forskningen och en jämställd akademi nödvändigt. Det är utgångspunkten i det forskningspolitiska inspel som Nationella sekretariatet för genusforskning lämnat till regeringen. Inspelet ger flera förslag till forskningspolitisk förändring.

Läs 40 förslag för en feministisk forskningspolitik ›

Sekretess hindrar forskning om BESTA-koder

2015-11-30 11:00

Genusforskare vid Uppsala universitet begärde ut könsuppdelad statistik för ett projekt om löneskillnader mellan kvinnor och män. Arbetsgivarverket sa nej och nu blir tvisten en fråga för regeringen.Jämställdhet på BESTA-sätt: Att arbeta för jämställd personalstatistik och jämställda löner i staten

Läs Sekretess hindrar forskning om BESTA-koder ›

Digitalt kvinnobiografiskt lexikon ska göra vetenskapshistorien mindre missvisande

2015-11-25 14:00

Historisk forskning utgår ofta från stora biografiska lexikon där antalet kvinnor är få, bland annat för att de missgynnas av principerna för urvalet. Nu ska forskare vid Göteborgs universitet bygga upp ett digitalt kvinnobiografiskt lexikon som lyfter fram glömda och förbisedda insatser gjorda av kvinnor.

Läs Digitalt kvinnobiografiskt lexikon ska göra vetenskapshistorien mindre missvisande ›

Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet?

2015-11-24 13:17

Jämställdhetsintegrering i akademin, färre visstidsanställningar, mer fokus på jämställdhet vid rekrytering och befordring samt ett ökat inslag av genusvetenskap inom ett antal olika forskningsfält. Det föreslår forskningsråden inför nästa forskningsproposition. Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning, är kritisk och menar att förslagen är för vaga.

Läs Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet? ›

Ny statistikbank för jämställdheten i Norden

2015-11-23 07:00

Nu finns statistik om hur långt jämställdheten har kommit i Norden, samlat på ett ställe. Åland sticker ut genom att fler kvinnor än män ingår i arbetskraften.

Läs Ny statistikbank för jämställdheten i Norden ›

Genusforskningens utmaningar i nya TGV

2015-11-19 14:39

Genusforskningens utmaningar är i fokus för ett nytt nummer av Tidsskrift för genusvetenskap. Numret behandlar en rad olika ämnen, som kritik mot normer, antirasism på nätet och jämställdhet i relation till bland annat kärleken.

Läs Genusforskningens utmaningar i nya TGV ›

Värderingen av kunskap ligger djupt och orört i det akademiska systemet

2015-11-19 10:38

Nationella sekretariatet för genusforskning medverkade i Gender Summit i Berlin 6-7 november, för att diskutera jämställdhetsintegrering i akademin med fältets aktörer. Forskningssamordnare Kajsa Widegren rapporterar från konferensen.

Läs Värderingen av kunskap ligger djupt och orört i det akademiska systemet ›

Sekretariatet för genusforskning utbildar Europarådet

2015-11-17 09:18

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag att utbilda jämställdhetsrapportörer i Europarådet. Dessa har en nyckelroll i arbetet med att jämställdhetsintegrera Europarådets hela verksamhet.

Läs Sekretariatet för genusforskning utbildar Europarådet ›

VR ger 7,8 miljoner till genusforskning om demokrati

2015-11-16 13:58

Elin Bjarnegård och Pär Zetterberg från Uppsala universitet fick två projekt beviljade i årets stora utlysning från Vetenskapsrådet. De ska undersöka feminism i semidemokratier och genusaspekter på valrelaterat våld.

Läs VR ger 7,8 miljoner till genusforskning om demokrati ›

Barnmorskan har inte diskriminerats

2015-11-13 13:17

Sjukhusen gjorde inte fel när de nekade en barnmorska anställning på grund av att hon inte vill utföra aborter. Igår kom domen i det så kallade ”barnmorskemålet”.

Läs Barnmorskan har inte diskriminerats ›

Utredning missar intersexpersoners villkor

2015-11-04 09:31

En statlig utredning föreslår att det ska gå att ändra juridiskt kön utan att behöva genomgå medicinska ingrepp. Forskare är positiva till förslaget, men riktar samtidigt kritik mot flera andra punkter i utredningen.

Läs Utredning missar intersexpersoners villkor ›

Jämställdhetsintegrering i Sverige på Gender Summit

2015-11-03 14:12

European Gender Summit har i år temat "Mastering gender in research performance, contexts, and outcomes". Nationella sekretariatet för genusforskning är på plats för att tala om jämställdhetsintegrering och jämställdhet inom universitet och högskola.

Läs Jämställdhetsintegrering i Sverige på Gender Summit ›

Maskulin norm gör att studenter väljer bort teknisk utbildning

2015-10-30 12:15

Högre teknisk utbildning är ett mansdominerat fält. Men genusmönstren varierar med olika program och studieinriktningar. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar hur ett kombinerat fokus på både formell utbildning och studentkultur kan bidra till förklaringen.

Läs Maskulin norm gör att studenter väljer bort teknisk utbildning ›

Separatism kan lyfta jämställdhetsarbetet

2015-10-22 13:06

Att jobba med könsuppdelade grupper kan skapa större engagemang i jämställdhetsarbetet, visar forskning från KTH. Genom ett medvetet arbete med gruppsammansättningen kan jämställdhetsarbetet tas till en ny nivå, menar genusforskaren Anna Wahl.

Läs Separatism kan lyfta jämställdhetsarbetet ›

En samlad struktur för jämställdhetspolitiken

2015-10-21 08:45

Den jämställdhetsutredning som Cecilia Schelin Seidegård överlämnade till regeringen föreslår delvis nya mål och en ny myndighet för jämställdhetspolitiken. Att arbetet kräver en mer långsiktig organisering är något som har lyfts under en längre tid.

Läs En samlad struktur för jämställdhetspolitiken ›

Porträtt: Litteraturvetaren Toril Moi stred för feminismen

2015-10-19 09:55

Tidigt i sin karriär kämpade den norska litteraturprofessorn Toril Moi för att få feministisk teori accepterad inom akademin. I dag tycker hon att den har blivit för akademiserad.

Läs Porträtt: Litteraturvetaren Toril Moi stred för feminismen ›

“Jämställdhetsfrågorna måste hela tiden lyftas upp på agendan”

2015-10-12 12:39

Jämställdhetsmålen pekar ut riktningen men det finns inga enkla svar på hur kommunerna ska uppnå jämställdhet i sina verksamheter. Forskare vid Örebro universitet undersöker vägen från politik till verklighet.

Läs “Jämställdhetsfrågorna måste hela tiden lyftas upp på agendan” ›

Tidskriften Lambda Nordica firar 20 år

2015-10-09 10:40

Tjugoårsjubilerande Lambda Nordica har länge varit ensam i sitt slag i Norden. Nu siktar tidskriften på att bryta den anglo-amerikanska dominansen inom forskningsfältet lhbtq. Genus.se frågade några av de genusforskare i Norden som har följt Lambda Nordicas utveckling, om vad tidskriften betyder och har betytt för dem och för lhbtq-forskningen i Norden.

Läs Tidskriften Lambda Nordica firar 20 år ›

Nu avslutas forskningssatsning om jämställdhetsarbete

2015-10-08 12:37

Vinnovas regeringsledda satsning på forskning om metoder i jämställdhetsarbetet har nu haft slutkonferens. Är Vinnova redo för nästa steg? Det undrar genusforskaren Anna Wahl.

Läs Nu avslutas forskningssatsning om jämställdhetsarbete ›

Teaterövning gav verktyg i jämställdhetsarbetet

2015-09-30 13:07

Vilka strategier fungerar mot jämställdhetsarbetets bromsklossar? I projektet Metoder mot motstånd har forskare och jämställdhetsarbetare provat nya vägar med hjälp av forumteater.

Läs Teaterövning gav verktyg i jämställdhetsarbetet ›

Sluten rekrytering ökar könsobalans

2015-09-30 09:52

Den danske forskaren Mathias Wullum Nielsen har studerat jämställdhet i forskarvärlden - bland annat hur åtgärder, diskussion och praktik skiljer sig åt mellan de skandinaviska länderna. I en aktuell artikel i Nature skriver han om problemet med rekrytering utan öppen utlysning.

Läs Sluten rekrytering ökar könsobalans ›

Rapport om jämställdhet i forskningsfinansiering

2015-09-24 14:30

Sverige har för första gången en uttalat feministisk regering. Det gör att vi kan förvänta oss en feministisk forskningspolitik. Men vad innebär det konkret? Vilka utmaningar står svensk forskningspolitik inför? Vilka nuvarande strategier för förändring finns och vilka behövs framöver? Kvinnor både söker och får mindre forskningsanslag än män, och systemet som fördelar pengarna riskerar att både bidra till och dölja ojämställda villkor för forskning. Det visar en ny forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg.

Läs Rapport om jämställdhet i forskningsfinansiering ›

Halvvägs runt Sverige – sekretariatet besöker genusmiljöer

2015-09-24 14:04

Under 2015 besöker Nationella sekretariatet för genusforskning 13 universitet och högskolor som forskar och utbildar om genus. Nu är vi halvvägs och summerar några teman på vägen.

Läs Halvvägs runt Sverige – sekretariatet besöker genusmiljöer ›

Dags för nästa genuskonferens: g16

2015-09-24 10:53

Nu har det blivit dags att återigen samlas för att diskutera, presentera och fördjupa oss i genusforskning i dagarna tre! Konferensen g16 går av stapeln 23-25 november 2016 i samarbete med Tema Genus, Linköpings universitet.

Läs Dags för nästa genuskonferens: g16 ›

Innovativa vägar till jämställdhet

2015-09-14 10:21

Genusforskarna vid Luleå tekniska universitet synliggör innovationer som har hamnat i skymundan. I det senaste projektet riktas strålkastaren mot nytänkande idéer inom genus- och jämställdhetsområdet.

Läs Innovativa vägar till jämställdhet ›

Ojämställd forskningsfinansiering kräver politiska krafttag

2015-09-09 06:44

Dagens system för forskningsfinansiering riskerar att upprätthålla ojämställda strukturer inom akademin. Det visar en forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Ojämställd forskningsfinansiering kräver politiska krafttag ›

Uppsving för islamisk feminism

2015-08-13 08:43

Feminism ses ofta som ett västerländskt projekt, både i väst och i den muslimska världen. Trots det menar Ann Kull, islamolog vid Lunds universitet, att den islamiska feminismen är på uppgång. Även om det ofta kallas för något annat. Genus.se ställde Ann Kull några frågor.

Läs Uppsving för islamisk feminism ›

Nytt centrum för feministisk posthumanistisk miljöforskning

2015-08-11 09:00

Allt på jorden står i dag under mänsklig påverkan. Forskare har till och med börjat tala om en ny tidsålder – människans. Vid Linköpings universitet skapas nu ett centrum för feministisk, posthumanistisk miljöforskning som ska undersöka vad det betyder att gränsen mellan natur och kultur suddas ut.

Läs Nytt centrum för feministisk posthumanistisk miljöforskning ›

Högskolans tur: Göteborgs universitet tar täten

2015-07-03 09:00

Sedan många år är kvinnor i majoritet bland studenter på universitet och högskolor. Samtidigt är de flesta professorer män. Göteborgs universitet vill därför som första universitet få ett särskilt regeringsuppdrag i linje med satsningen Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Det framgick vid ett samtal mellan forskningsministern och rektor Pam Fredman i Almedalen.

Läs Högskolans tur: Göteborgs universitet tar täten ›

Jämställdhetspolitik under lupp i Almedalen

2015-07-02 10:43

Hur effektiv har de senaste tio årens jämställdhetspolitik egentligen varit? I september lämnas en jämställdhetspolitisk utredning över till regeringen. Utredaren Cecilia Schelin Seidegård var på plats i Almedalen för att ge en nyfiken publik inblick i jämställdhetspolitikens framsteg och utmaningar.

Läs Jämställdhetspolitik under lupp i Almedalen ›

Ny stödfunktion säkrar inkludering i ESF-projekt

2015-06-30 09:48

En likvärdig chans att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Det ska stå i centrum för de projekt som får stöd av ESF under programperioden 2014-2020. Genom stödfunktionen ESI Support kan sökande få hjälp med både jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv. På sikt även icke-diskriminering & ekologisk hållbarhet.

Läs Ny stödfunktion säkrar inkludering i ESF-projekt ›

Almedalen 2015: #Jämställdhetsutmaningen

2015-06-29 13:46

Vilka utmaningar står den svenska jämställdheten inför och hur möter vi dem? Det är frågor som står i fokus när Jämställdhetsutredningen i samarbete med Jämställ.nu arrangerar en heldag om jämställdhet i Almedalen.

Läs Almedalen 2015: #Jämställdhetsutmaningen ›

Jämställdhetsindex sätter press på EU:s regeringar

2015-06-29 10:19

EU-länderna har långt kvar till jämställdhet visar ett index som offentliggjordes 25 juni. Sverige toppar listan men segregeringen på arbetsmarknaden drar ner betyget.

Läs Jämställdhetsindex sätter press på EU:s regeringar ›

Ny rapport efterlyser hållbara jämställdhetssatsningar

2015-06-25 13:34

Sedan 2007 har regeringen lagt 2,6 miljarder på jämställdhetsinsatser. I en ny rapport har Riksrevisionen undersökt om det finns förutsättningar för bestående förbättring. – Rapporten konstaterar det vi får bekräftat om och om igen: pengar som satsas i tillfälliga åtgärder rinner lätt ut i sanden, säger Lillemor Dahlgren på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Ny rapport efterlyser hållbara jämställdhetssatsningar ›

Pappor vabbar mer efter reformer i föräldraförsäkringen

2015-06-22 11:10

Försäkringskassan har undersökt sjukfrånvaron hos förstagångsföräldrar. Det visar sig att jämställda föräldrar har högre sjukfrånvaro än ojämställda. Men enligt Lisa Harryson, postdoc i sociologi vid Umeå universitet, är det verkligt intressanta fyndet att pappornas uttag av VAB har ökat som en effekt av reformer i föräldraförsäkringen.

Läs Pappor vabbar mer efter reformer i föräldraförsäkringen ›

Akademisk position – en genusfråga

2015-06-15 11:34

I en kommande forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning analyseras studier av jämställdhet i forskningsfinansiering. En av författarna är Louise Grip:– Studierna av kollegial bedömning visar att partiskhet och diskriminering hänger samman med outtalade föreställningar om kvalitet.

Läs Akademisk position – en genusfråga ›

Om feministiskt vetenskapande och kollektiv kraft i nya TGV

2015-06-11 11:46

Nya numret av Tidskrift för genusvetenskap 36(1-2) är ett mosaiknummer som synliggör olika vetenskapsteoretiska positioneringar och metodologier. Spännvidden inom samtida genusvetenskaplig forskning är enorm, vilket det nya numret vill lyfta fram.

Läs Om feministiskt vetenskapande och kollektiv kraft i nya TGV ›

Genusforskning på liv och död

2015-06-09 10:39

Genusforskningen kan bidra med ny kunskap inom många olika områden. Det menar Londa Schiebinger, som är världsledande med sin forskning inom medicin och teknik. - Genus spelar roll. Det är en fråga om liv och död, sa hon vid konferensen EnGendering Excellence i Oslo.

Läs Genusforskning på liv och död ›

“Forskningsrådet tar på sig en stor kostym”

2015-06-09 10:17

Norges forskningsråd hyllas för policyn som ska uppmuntra fler att forska med genusperspektiv, men de möter inte bara applåder. Vid konferensen EnGendering Excellence hördes flera kritiska röster.

Läs “Forskningsrådet tar på sig en stor kostym” ›

Sexualitet i fokus på AtGenders genuskonferens i Rovaniemi

2015-06-05 12:57

I början av juni hålls den nionde European feminist research conference i finska Rovaniemi, med Lapplands universitet som värd. Över 300 besökare från 34 olika länder är på plats. Genus.se fick en pratstund med Liisa Husu, Örebro universitet, som besöker konferensen.

Läs Sexualitet i fokus på AtGenders genuskonferens i Rovaniemi ›

Jämställdhetspolitiska utmaningar i Almedalen

2015-06-01 15:31

Nationella sekretariatet för genusforskning är på plats i Almedalen 2015 med flera högaktuella seminarier om genus och jämställdhet. Medverkar gör bland andra Åsa Regnér, jämställdhetsminister, föregående jämställdhetsminister Maria Arnholm samt Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbilning.Onsdag 1 juli - Den jämställdhetspolitiska utmaningenTorsdag 2 juli - Från löften till beslut - så blir akademin jämställd

Läs Jämställdhetspolitiska utmaningar i Almedalen ›

Uppskjutet barnafödande bland kvinnor minskar lönegap

2015-06-01 14:39

Går vi mot ökad ekonomisk jämställdhet i Sverige? Ja, i vissa avseenden. Samtidigt finns andra krafter, som bromsar eller verkar i motsatt riktning. Åsa Löfström menar att kvinnorna har gjort vad de kan för att komma upp i samma löner som männen. Nu är det dags för nästa fas – att män tar mer ansvar för barnen. Anita Nyberg lyfter fram betydelsen av den ekonomiska politiken. På senare år har den lett till en att mäns inkomster ökat mer än kvinnors. Kvinnor har kommit ikapp – men det räcker inteJu äldre mammor desto mindre lönegap Svårt mäta ekonomisk jämställdhet

Läs Uppskjutet barnafödande bland kvinnor minskar lönegap ›

Strukturell orättvisa accepteras inom fotboll

2015-05-27 14:53

I början på juni drar fotbolls-VM för damer igång i Kanada. Men trots att damfotbollen är inne i en guldålder får kvinnliga fotbollsspelare mindre resurser och högst en femtedel i lön av vad en manlig spelare får. Den svenska idrottsrörelsen bygger fortfarande på traditionellt maskulina normer, menar flera genusforskare. Fortsatt mer resurser till herrarnaOkunskap om genus och jämställdhetDamidrott värderas lägreYtliga uppfattningar skrämmer sponsorerBegränsande för både killar och tjejerIdrottsvärlden behöver mer genusteori

Läs Strukturell orättvisa accepteras inom fotboll ›

Stark kritik mot våldsregeln – kriterierna måste bort

2015-05-20 13:16

Tvåårsregeln slår hårt mot kvinnor som kommit till Sverige för att gifta sig och drabbas av våld i nära relationer. Till vilket pris? Vare sig forskare eller praktiker hittar underlag på att regeln verkligen uppfyller sitt syfte: att stoppa skenäktenskap.

Läs Stark kritik mot våldsregeln – kriterierna måste bort ›

Användare av färdtjänst möts av misstro

2015-05-18 13:01

Personer som ansöker om färdtjänst måste genomgå omfattande kontroller. Det går tvärt emot insatsens syfte att skapa frihet och självständighet, visar en avhandling som jämför lagstiftningen i Danmark, Norge och Sverige.

Läs Användare av färdtjänst möts av misstro ›

Sekretariatet representerat i regeringens expertgrupp

2015-05-15 09:27

Regeringen har nu utsett ledamöterna i sin nationella expertgrupp för jämställdhet i högskolan. En av dessa är Fredrik Bondestam, som är forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Han vill bidra med en strukturell förståelse av kvinnors ojämställda villkor i akademin.

Läs Sekretariatet representerat i regeringens expertgrupp ›

Genusforskare ställer krav på regeringen

2015-05-14 07:00

En rådgivande forskningspolitisk genuskommitté vid utbildningsdepartementet. Det är ett av kraven som Sveriges genusvetenskapliga forskningsmiljöer ställer i en skrivelse till regeringen. Ett annat krav är att skapa större långsiktighet vad gäller befattningar inom akademin. 

Läs Genusforskare ställer krav på regeringen ›

Excellenssatsningar har en stark machoprägel

2015-05-13 10:40

30 procent av Sveriges mest citerade forskare är kvinnor. Men de excellenssatsningar som ska stödja Sveriges toppforskning går till 85 procent till manliga huvudsökande, enligt en nyligen publicerad undersökning. – Hela excellensgrejen har haft en stark machoprägel och varit skadlig för forskningen...

Läs Excellenssatsningar har en stark machoprägel ›

“Lagen får inte stanna vid ytterdörren”

2015-05-11 14:47

Våld mot kvinnor, tvångssteriliseringar och normer kring familjen. Det var några ämnen som togs upp när nordiska genus- och juridikforskare möttes i Umeå.

Läs “Lagen får inte stanna vid ytterdörren” ›

Genus och rätt – ny forskning presenterades i Umeå

2015-05-11 14:27

Ett växande fält med stor mångfald – så beskrivs den juridiska genusforskningen i Norden. Läs mer om några forskningsprojekt som presenterades vid veckans konferens.

Läs Genus och rätt – ny forskning presenterades i Umeå ›

Genusforskare i arbetsmiljöprojekt gav nya insikter

2015-05-07 13:33

När Arbetsmiljöverket fick ett riktat uppdrag att förbättra kvinnors arbetsmiljö insåg de tidigt att de inte hade tillräcklig kunskap om genus. Därför tog myndigheten hjälp av forskare. Det har gett tydliga avtryck i de resultat som satsningen gett. – Både inspektörer och andra medarbetare har fått riktiga aha-upplevelser när de har sett saker som de inte sett tidigare, säger Boel Callermo, ansvarig för projektet.

Läs Genusforskare i arbetsmiljöprojekt gav nya insikter ›

Snäv debatt om pojkars skolprestationer

2015-05-06 10:30

Både cool och ambitiös, så lyder det nya pojkidealet. Men att bara vara duktig utan att också ha hög status innebär sociala risker för pojkarna. Det visar Lisa Asp-Onsjös klassrumsstudie. Mia Heikkilä förklarar vad man som lärare kan göra för att alla pojkar ska kunna prestera i skolan.

Läs Snäv debatt om pojkars skolprestationer ›

För jämn fördelning krävs rättvis bedömning

2015-05-04 22:00

Stöd till unga forskare, breddad rekrytering, och jämn fördelning av forskningsanslag. Det är exempel på vad regeringen vill satsa på för att uppnå jämställdhet i akademi och i forskningsfinansiering.

Läs För jämn fördelning krävs rättvis bedömning ›

Forskaren Marie Nordberg har avlidit

2015-04-30 09:49

Forskaren Marie Nordberg har avlidit efter en längre tids sjukdom. I sin forskning ägnade hon sig särskilt åt maskulinitetsskapande, våld, och pojkars attityder till skola och lärande. Hon efterlämnar ett betydelsefullt bidrag till maskulinitets- och skolforskningen i Sverige.

Läs Forskaren Marie Nordberg har avlidit ›

Slutet för Nordiskt sommaruniversitet?

2015-04-29 16:09

Från 2016 kan brist på pengar bli slutet för Nordiskt sommaruniversitet, NSU. Det är en fråga om forskningspolitik och brister i NSUs verksamhet, menar Nordiska ministerrådet. Snarare ett resultat av faktafel i utvärderingen och synen på forskning och bildning, menar NSU.

Läs Slutet för Nordiskt sommaruniversitet? ›

Tvåårsregeln låser fast kvinnor i våldsamma relationer

2015-04-21 15:40

Kvinnor som kommer till Sverige för så kallade importäktenskap utsätts i större utsträckning än andra för våld i nära relationer. Antalet som söker hjälp hos kvinnojourer har enligt ny statistik tredubblats. Men mörkertalet är fortfarande stort och forskare och praktiker är eniga kring anledningen: tvåårsregeln.

Läs Tvåårsregeln låser fast kvinnor i våldsamma relationer ›

Sahara Hotnights – inte bara ett “tjejband”

2015-04-16 10:09

I början av 2000-talet öppnades nya möjligheter att sprida sin musik via Internet. Det var också då det så kallade ”tjejbandet” Sahara Hotnights slog igenom. I en ny avhandling i musikvetenskap granskar Linus Johansson begreppet ”tjejband” och hur det används i medierna.

Läs Sahara Hotnights – inte bara ett “tjejband” ›

Seminarium breddar bilden av forskningsberedning

2015-04-15 11:50

Föreställningar om kön påverkar forskningsberedning och -finansiering. Med seminariet ”Fördelning eller förfördelning?” vill Nationella sekretariatet för genusforskning ge en tydligare och mer komplett bild av forskningsfinansiering och jämställdhet.

Läs Seminarium breddar bilden av forskningsberedning ›

Sveriges genusforskarförbund valde ny styrelse

2015-04-15 11:05

Sveriges genusforskarförbund, SGF, vill samla landets genusforskare och är en viktig aktör för att initiera och delta i dialoger kring forskningens villkor. Nyvalda ordföranden Paulina de los Reyes, pekar på genusforskningens bredd och brokighet som en tillgång i dess utveckling.

Läs Sveriges genusforskarförbund valde ny styrelse ›

Kvinnor förväntas acceptera sämre villkor

2015-04-08 16:18

Uppfattningar om moral och disciplinering har spelat stor roll i svenska arbetsmarknadsåtgärder och tycks göra det alltjämt, menar forskare. Och i mötet med samhällets omsorger intar kvinnor en särställning.

Läs Kvinnor förväntas acceptera sämre villkor ›

Kriser tema i nya TGV

2015-04-06 07:00

Vilka maktrelationer som framträder i kriser görs synligt i senaste numret av Tidskrift för genusvetenskap. Olika perspektiv belyser krisens mångfacetterade karaktär.

Läs Kriser tema i nya TGV ›

Jämn könsfördelning i Future Forests

2015-04-01 09:13

I forskningsprogrammet Future Forests är jämställdhet prioriterat. Lika många tjänster för kvinnor som för män finansieras. Publicerade artiklar där Future Forests forskare står som första författare är också jämnt fördelade mellan könen.

Läs Jämn könsfördelning i Future Forests ›

Genusforskning kastar ljus på debatten om identitetspolitik

2015-03-31 10:28

Identitetspolitik ställd mot vänsterpolitisk samhällsekonomi. Det var polemiken i en debatt under hösten 2014. Enligt Lena Gemzöe, docent i genusvetenskap vid Stockholms universitet, är motsättningen välanalyserad inom feministisk tanketradition. Hon menar att det finns mycket att lära av genusforskningen, där makt och identitet är centrala begrepp.

Läs Genusforskning kastar ljus på debatten om identitetspolitik ›

Utnyttjar kvinnor med lagen på sin sida

2015-03-26 11:00

Kvinnor som kommer från utlandet för att bilda familj med norska och svenska män har svagt rättsskydd om de utsätts för våld i nära relationer. Det var temat för konferensen "Kvinnor och barn i rättens gränsland” som nyligen hölls i Oslo.

Läs Utnyttjar kvinnor med lagen på sin sida ›

Musikbranschen under lupp

2015-03-24 12:40

Forskare vid Örebro universitet ska med stöd av Riksbankens jubileumsfond titta närmare på musikbranschen. Skärningspunkten mellan samhälle, genus och musik är i fokus.

Läs Musikbranschen under lupp ›

Könslönegapet ökar när första barnet kommer

2015-03-20 10:57

I Sverige har kvinnor svårare än män att uppnå de allra högsta lönerna. Detta så kallade glastak finns bland tjänstemän i både privat och offentlig sektor. IFAU visar i en ny rapport att glastaket hänger samman med kvinnors större uttag av föräldraledighet.

Läs Könslönegapet ökar när första barnet kommer ›

Två steg fram och ett tillbaka för synen på kvinnors företagande

2015-03-18 15:08

Vilka insatser leder till ett företagande på lika villkor? Det tittar Katarina Pettersson, forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet, i Uppsala, närmare på i en ny rapport från Tillväxtverket.

Läs Två steg fram och ett tillbaka för synen på kvinnors företagande ›

Ny modell för framtida forskningsutvärdering

2015-03-13 09:23

Expertpaneler ska granska forskningen, och deras omdömen ska styra fördelningen av pengar till de svenska lärosätena från 2019. I december presenterades Vetenskapsrådets förslag till nationellt utvärderingssystem för akademin. Ambitionen är att systemet ska gynna jämställdhet vid akademin, men dess kritiker varnar för att effekten kan bli den motsatta.

Läs Ny modell för framtida forskningsutvärdering ›

Innovationsråd utan genusexpertis

2015-03-09 07:00

Sverige har fått ett nationellt innovationsråd, inrättat av regeringen. I rådet sitter tio ledamöter, men ingen av dem har expertkompetens inom genus och jämställdhet. Trots statsministerns förklaring om att leda en feministisk regering.

Läs Innovationsråd utan genusexpertis ›

Avstamp för jämställda myndigheter

2015-03-06 14:47

Från och med i år blir jämställdhetsintegrering ännu mer centralt i svensk jämställdhetspolitik. På konferensen Avstamp #Jimställdhet som hölls 4 mars möttes de 41 myndigheter som ska anta utmaningen att förverkliga en jämställd samhällservice till år 2018.

Läs Avstamp för jämställda myndigheter ›

Vetenskapsrådet belyser bristen på jämställdhet

2015-03-06 09:29

I två nya rapporter tar Vetenskapsrådet greppet om bristen på jämställdhet i akademin. Den ena rapporten konstaterar att den låga andelen kvinnor bland professorerna kräver ett aktivt arbete från flera aktörer för att kunna åtgärdas. Den andra pekar på formalisering av bedömningsprocesser som ett medel för att nå målet om en jämn könsfördelning av forskningsstöd.

Läs Vetenskapsrådet belyser bristen på jämställdhet ›

Svårt att få forskningsmedel för kvinnors sjukdomar

2015-03-05 16:08

De senaste veckorna har sjukdomen endometrios uppmärksammats i många svenska medier. Frågan som ställs: Varför erkänns inte endometrios som folksjukdom, när den drabbar så många? Hur jämställd är den svenska vården egentligen?

Läs Svårt att få forskningsmedel för kvinnors sjukdomar ›

Forskare om kvinnodagens viktigaste fråga

2015-03-04 10:28

På söndag är det den internationella kvinnodagen. Genus.se har frågat genusforskare vilken feministisk fråga de anser är den viktigaste just nu.

Läs Forskare om kvinnodagens viktigaste fråga ›

Regeringen utser expertgrupp för jämställdhet i högskolan

2015-03-04 10:01

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kommer att utse och kalla samman en nationell expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan. Gruppen kommer att utgöra ett centralt verktyg i utformandet av kommande reformer för att stärka jämställdheten i högskolan under mandatperioden.

Läs Regeringen utser expertgrupp för jämställdhet i högskolan ›

Seminariedag inför kvinnodagen

2015-03-02 15:24

Inför internationella kvinnodagen den 8 mars bjuder Göteborgs universitet in till en öppen seminariedag fredagen den 6 mars 2015. Nationella sekretariatet för genusforskning medverkar i programmet.

Läs Seminariedag inför kvinnodagen ›

Jämställdhet och mångfald på mediadagarna

2015-02-27 14:57

Sexism inom spelvärlden och könsstereotyper i media. På Mediedagarna i Göteborg (Meg) står jämställdhet och mångfald i fokus.

Läs Jämställdhet och mångfald på mediadagarna ›

Mistra och Formas storsatsar på humanistisk miljöforskning

2015-02-19 08:00

Mistra och Formas finansierar ett forskningsprogram inom miljöinriktad humaniora som ska ledas av Linköpings universitet. Forskarna ska utveckla en plattform där miljöproblemen undersöks utifrån humanistiska perspektiv. Totalt omfattar programmet 50 miljoner kronor och det är den första svenska satsningen i sitt slag.

Läs Mistra och Formas storsatsar på humanistisk miljöforskning ›

Minister inleder seminarium om forskningsberedning

2015-02-18 11:43

Arbetet inför forskningspropositionen 2016 är i full gång. Nationella sekretariatet för genusforskning bjuder därför in till ett seminarium om genus och jämställdhet i forskningsfinansiering och forskningsberedning.

Läs Minister inleder seminarium om forskningsberedning ›

Lär mer om jämställdhet

2015-02-18 09:37

På webbplatsen Jämställ.nu finns verktyg för dig som arbetar med jämställdhet. Där finns också insprirerande artiklar om lyckade jämställdhetsinsatser.

Läs Lär mer om jämställdhet ›

Feminism – en mångröstad teori och praktik

2015-02-16 09:46

I en ny antologi ryms dagens brokiga och livfulla feministiska rörelse innanför samma pärmar. Redaktörerna Edda Manga och Rebecca Vinthagen tar upp bollen efter Nordiskt Forum och samlar ett trettiotal röster som ger förslag på vägar till en mer solidarisk samhällsordning.

Läs Feminism – en mångröstad teori och praktik ›

Hitta ny forskning och genusexperter

2015-02-13 07:58

Kan du inte få nog av genusvetenskap? Databaserna Gena och Greda ger dig sprillans ny forskning och hjälper dig att hitta experter på frågor om genus och jämställdhet.

Läs Hitta ny forskning och genusexperter ›

Viktigt förstå vad sexuella övergrepp handlar om

2015-02-11 15:13

- Samhället måste förstå konsekvenserna av försummelse och övergrepp mot barn. Det skulle minska mycket lidande och på sikt även vara en samhällsekonomisk vinst. Det säger Inga Tidefors, som forskar om mäns sexuella övergrepp mot barn. Hon blev nyligen befordrad till professor i psykologi med inriktning mot sexologi vid Göteborgs universitet.

Läs Viktigt förstå vad sexuella övergrepp handlar om ›

Många vill säga sitt om jämställdheten

2015-02-11 11:07

Förr var jämställdheten alltid röd. Nu kan den vara blå och kanske till och med brun. Vad händer när fler vill vara med och bestämma vad jämställdhet ska innebära? Det undersöker forskare, politiker och praktiker i ett nordiskt nätverk.

Läs Många vill säga sitt om jämställdheten ›

Kvinnliga krigare fast i myten om moderskapet

2015-02-09 10:44

Kvinnor har erövrat snart sagt varje område som tidigare var förbehållet män. Även soldatlivet. Trots det finns föreställningen att kvinnliga krigare framförallt ska ge liv, inte ta. Det visar forskaren Linda Åhäll i en kommande bok.

Läs Kvinnliga krigare fast i myten om moderskapet ›

Sexualpolitik i genusforskarljus

2015-02-05 11:26

Rättsfall från 1600-talet om tidelag, hor och sodomi. En lärobok i gynekologi från 1901. Gustav Frödings En morgondröm och Märta Tikkanens Män kan inte våldtas. Forskare i sexualitetshistoria analyserar och ger nya perspektiv i boken Sexualpolitiska nyckeltexter.

Läs Sexualpolitik i genusforskarljus ›

RFSU visar på konsekvenser av sexköpslag

2015-02-02 11:05

Idag presenterar RFSU en rapport som sammanställer kunskapen om sexköpslagens konsekvenser. Den visar att lagen har bidragit till ett flertal oönskade konsekvenser.

Läs RFSU visar på konsekvenser av sexköpslag ›

26 miljoner kr till stöd för jämställdhet

2015-01-29 12:07

Pressmeddelande: Regeringen satsar 26 miljoner kronor på att stötta upp jämställdhetsarbetet på 41 myndigheter. Det är en dynamisk samling myndigheter som inom loppet av fyra år kommer att få ett unikt stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning för att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Läs 26 miljoner kr till stöd för jämställdhet ›

Intersektionalitet söker hem

2015-01-27 15:30

Intersektionalitet är ett begrepp som blivit alltmer välkänt såväl inom genusforskningen som i mångfalds- och likabehandlingsplaner inom organisationer och på arbetsplatser. Men vad står egentligen begreppet för, och varför talar historikern Sara Edenheim om dess hemlösa status?

Läs Intersektionalitet söker hem ›

Juriststudenter vill sätta fokus på genusfrågor

2015-01-15 09:14

Som juriststudent får man lära sig allt om förordningar, rättegångar och lagtexter. Men en viktig och ofta förbisedd aspekt i utbildningen är frågor om genus och jämställdhet. Det menar Anna-Karin Larsson, juriststudent vid Göteborgs universitet och en av initiativtagarna till den nystartade föreningen Feministiska Juriststudenter Göteborg.

Läs Juriststudenter vill sätta fokus på genusfrågor ›

Väg till jämställdhet skiljelinje i politiken

2015-01-12 11:04

När det gäller målen för jämställdhet råder enighet mellan de politiska blocken. Skillnaden ligger i hur vi ska nå dit. Det visar en granskning av budgetarna. - Alliansens lösningar är mer individinriktade. De rödgrönas politik gynnar olika grupper av kvinnor, som lågavlönade eller ensamstående, säger Anita Nyberg, professor emeritus vid Stockholms universitet.

Läs Väg till jämställdhet skiljelinje i politiken ›