Nyheter, arkiv 2016

Ordlistan på genus.se utökas!

2016-12-20 14:06

Vad innebär andrafiering, patriarkat och situerad kunskap? Och vad har klass med feministisk forskning att göra? I juni lanserades en ordlista på genus.se, som nu har fått tillskott av ett dussintal nya ordposter! – En viktig del av genusvetenskapen är att diskutera och problematisera ord. Därför...

Läs Ordlistan på genus.se utökas! ›

Porträttserien på genus.se!

2016-12-19 13:07

Nationella sekretariatet för genusforskning har via Tidningen Genus och genus.se publicerat porträtt över genusforskare ända sedan år 1999. Nu ligger de flesta porträtten ute på genus.se! Du kan bland annat läsa nya och gamla porträtt över Diana Mulinari, Tiina Rosenberg, Yvonne Hirdman, Paulina ...

Läs Porträttserien på genus.se! ›

Queer femininitet i lambda nordica

2016-12-16 13:37

Senaste numret av Lambda nordica har tema Queering femininity. Numret innehåller 10 texter som på olika sätt diskuterar queer femininitet. Läs till exempel Jenny Sundéns text ”Glitch, genus, tillfälligt avbrott: Femininitet som trasighetens teknologi”, Juana María Rodríguez ”Queer Politics, Bisex...

Läs Queer femininitet i lambda nordica ›

Kerstin Alnebratt utsedd att leda arbetet med att inrätta jämställdhetsmyndigheten

2016-12-15 12:25

Regeringen har utsett Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, till ordförande för den organisationskommitté som ska genomföra bildandet av den nya jämställdhetsmyndigheten. Myndigheten ska ligga i Göteborg.

Läs Kerstin Alnebratt utsedd att leda arbetet med att inrätta jämställdhetsmyndigheten ›

Forte-översikt om mäns våld mot kvinnor

2016-12-12 11:56

En ny kunskapsöversikt över forskning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer har getts ut av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Kunskapsöversikten går igenom kunskap om våldets omfattning, orsaker, konsekvenser samt insatser. Författare till kunskapsöversikten är Marg...

Läs Forte-översikt om mäns våld mot kvinnor ›

Två nya professorer i genusvetenskap installerades i Uppsala

2016-12-08 10:34

Den 18 november installerades ett 40-tal nya professor på Uppsala universitet. Bland dem är två professorer i genusvetenskap; Gabriele Griffin och Helena Wahlström Henriksson. Gabriele Griffin har bland annat forskat om kulturella konstruktioner av identitet i lesbisk litteratur och i svarta och ...

Läs Två nya professorer i genusvetenskap installerades i Uppsala ›

Mycket tal om jämställdhet i nya forskningspropositionen

2016-12-08 10:05

Den 28 november presenterade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, den nya forskningspropositionen. Den lyfter fram jämställdhet som mål för forskningspolitiken och betonar vikten av genusperspektiv i forskningens innehåll.

Läs Mycket tal om jämställdhet i nya forskningspropositionen ›

”Säkerhetsarbetet på g16 borde ha gjorts annorlunda”

2016-12-06 09:01

Under en kväll öppen för allmänheten på genusforskarkonferensen g16, som hölls den 23-25 november i Linköping, uppträdde en besökare hotfullt. Samtidigt blev några av de som försökte ta upp situationen avvisade av säkerhetsvakterna i lokalen. Genus.se pratar med Silje Lundgren, konferenskoordinator på Tema Genus i Linköping.

Läs ”Säkerhetsarbetet på g16 borde ha gjorts annorlunda” ›

g16:s arrangörskommitté: Vi måste mobilisera bättre för säkra rum

2016-12-06 09:00

Från arrangörskommittén för g16 vill vi börja med att tacka Jin Haritaworn för hens berättelse om, och viktiga reflektioner kring, säkerhet och trygghet i relation till händelserna på g16-konferensen i Linköping i slutet av november. I texten, som publicerades på Feministiskt perspektiv igår 4 decem...

Läs g16:s arrangörskommitté: Vi måste mobilisera bättre för säkra rum ›

Problematisering av jämställdhetspolitiken på Forum Jämställdhet

2016-12-02 11:11

Kerstin Alnebratt, fil. dr genusvetenskap och föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, föreläser om behovet av ett omtag av jämställdhetspolitiken under Forum Jämställdhet. - Trots att Sverige haft jämställdhetsintegrering som strategi sedan 1994 är vi fortfarande inne i ett ...

Läs Problematisering av jämställdhetspolitiken på Forum Jämställdhet ›

Regeringen låter utreda transpersoners levnadsvillkor

2016-12-01 15:43

Ulrika Westerlund, tidigare förbundsordförande för RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter), har idag utsetts av regeringen till särskild utredare i utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner. Den särskilda utredaren få...

Läs Regeringen låter utreda transpersoners levnadsvillkor ›

Svarta kroppar och vit vrede

2016-12-01 14:01

När medborgarrättsrörelsen Black Lives Matter kom till Sverige ifrågasattes behovet i den offentliga debatten. På g16 analyserade genusforskaren Victoria Kawesa den svenska blindheten för afrofobi.

Läs Svarta kroppar och vit vrede ›

Röster från g16 // Voices from g16

2016-11-24 10:30

Möt några av de omkring 400 besökarna på Sveriges största genuskonferens, g16, i Linköping. Här publicerar vi deras röster, tankar och upplevelser från konferensen. Texten uppdateras löpande // Meet some of the around 400  visitors at Sweden's largest gender conference, g16, in Linköping. Here, we p...

Läs Röster från g16 // Voices from g16 ›

Ny avhandling om queert åldrande

2016-11-23 08:22

På fredag den 25 november disputerar Anna Siverskog, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande vid Linköpings universitet, med avhandlingen Queera livslopp: Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i 20 äldre lhbtq-personer...

Läs Ny avhandling om queert åldrande ›

Pressmeddelande: Nationell genuskonferens slår deltagarrekord

2016-11-22 08:00

Imorgon öppnar g16 i Linköping. Intresset är rekordstort för Sveriges största genusforskarkonferens, med nära 400 deltagare. Konferensen pågår under tre dagar och samlar det svenska genusforskarfältet i hela sin bredd.

Läs Pressmeddelande: Nationell genuskonferens slår deltagarrekord ›

Sekretariatet under g16: Forskningspolitik, motståndsstrategier och begrepp

2016-11-21 09:02

Sveriges största genusforskningskonferens, g16, samlar i veckan nära 400 forskare, studenter, aktivister och praktiker. Genus.se pratar om Nationella sekretariatet för genusforsknings medverkan med Kajsa Widegren, forskningssamordnare och verksamhetsledare.

Läs Sekretariatet under g16: Forskningspolitik, motståndsstrategier och begrepp ›

Nytt jämställdhetspolitiskt delmål om utbildning

2016-11-18 14:44

Regeringen har presenterat inriktningen för den framtida jämställdhetspolitiken. Förutom en ny jämställdhetsmyndighet föreslås två nya delmål, för utbildning respektive hälsa, och kommande ändringar i examensbeskrivningarna.

Läs Nytt jämställdhetspolitiskt delmål om utbildning ›

Jämställ.nu på MR-dagarna

2016-11-17 10:18

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2016 kommer en rad rättigheter såsom exempelvis rätten till bostad, hälsa, utbildning och asylrätt att diskuteras. Portalen Jämställ.nu är på plats. - Jämställdhet och genus är en del av arbetet med mänskliga rättigheter, därför är det väldigt viktigt att vi är m...

Läs Jämställ.nu på MR-dagarna ›

Nya myndighetsplaner för jämställdhetsintegrering

2016-11-16 14:06

Nu ligger 19 nya planer för jämställdhetsintegrering ute på genus.se, bland annat från Polismyndigheten, Barnombudsmannen, Statistiska Centralbyrån, Ekonomistyrningsverket och Formas. De 19 myndigheterna har fått i uppdrag av regeringen att jämställdhetsintegrera sin verksamhet samt att ta fram e...

Läs Nya myndighetsplaner för jämställdhetsintegrering ›

Sekretariatet utbildar Europarådet i jämställdhetsintegrering

2016-11-15 09:00

Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare för JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) på Nationella sekretariatet för genusforskning, ska nästa vecka utbilda Europarådets kommittéers rapportörer för jämställdhet i konkreta metoder för jämställdhetsintegrering. Det finns totalt 47 kommittéer, exem...

Läs Sekretariatet utbildar Europarådet i jämställdhetsintegrering ›

Jobba hos oss!

2016-11-14 12:46

Nationella sekretariatet för genusforskning söker projektsamordnare för jämställdhetsuppdrag. Vi söker en genus- och jämställdhetskunnig person som är mycket strukturerad, är en effektiv administratör och har förmåga att organisera och följa upp projektinsatser. I arbetsuppgifterna ingår att d...

Läs Jobba hos oss! ›

Nytt projekt ska följa arbetet med jämställdhetsintegrering i akademin

2016-11-14 10:50

Göteborgsforskarna Birgitta Jordansson och Helen Peterson kommer att undersöka de organisatoriska förutsättningarna för att bedriva jämställdhetsarbete inom universitet och högskolor.

Läs Nytt projekt ska följa arbetet med jämställdhetsintegrering i akademin ›

41,8 miljoner till forskning för jämställdhet i akademin

2016-11-10 13:43

De nordiska länderna toppar ofta jämställdhetsstatistiska rangordningar av länder. Men när det gäller andelen kvinnor på höga positioner inom akademin ligger länderna i Norden bara på europeisk genomsnittsnivå. Nu har Nordforsk delat ut 41,8 miljoner norska kronor till forskning för att förändra det.

Läs 41,8 miljoner till forskning för jämställdhet i akademin ›

Genusforskare kammar hem miljoner från Vetenskapsrådet

2016-11-08 15:21

Vetenskapsrådet har beslutat om nästan 548 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap fram till år 2020. Medlen går till projektbidrag, bland annat för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet, forskning om förutsättningar för tillväxt samt forskning om rasism. Bland de fors...

Läs Genusforskare kammar hem miljoner från Vetenskapsrådet ›

Signerat från USA: Aborträtten vattendelare i valet

2016-11-08 12:01

USA går till val och hela världen verkar hålla andan. Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, befinner sig på plats och skriver från Denver, Colorado om sina intryck av ett val där sexism och rasism står i fokus.

Läs Signerat från USA: Aborträtten vattendelare i valet ›

Sekretariatet på Gender summit 9 i Bryssel

2016-11-07 10:40

Fredrik Bondestam, verksamhetsledare och forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning, kommer att medverka i en av huvudpanelerna, Strategic priorities for regional STEM gender equality policy, under årets europeiska Gender summit. Under panelsamtalet kommer han att berätta...

Läs Sekretariatet på Gender summit 9 i Bryssel ›

Genus för alla i Linköping

2016-11-04 11:58

Snart samlas omkring 350 forskare, aktivister, studenter och praktiker på Sveriges största genuskonferens, g16, den 23-25 november i Linköping. Torsdagen den 24 november kommer alla att kunna delta i det öppna programmet "Allt ljus på genus!", även de som inte har köpt biljett till konferensen. K...

Läs Genus för alla i Linköping ›

Porträtt: Politisk poet med ny professur

2016-11-04 08:34

Hanna Hallgren är, förutom uppskattad poet, nybliven professor i litterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. Hon visar hur politik och estetik kan kombineras så att det blir intressant. Genus.se pratar med Hanna Hallgren om att öva sig i långsamhet och tålamod, det poetiska skrivandet som den enda formen att verkligen kunna säga något och om lyckan att få vara vid liv.

Läs Porträtt: Politisk poet med ny professur ›

Olika vägar till jämställd akademi i Norden

2016-11-01 13:59

Ju högre upp i den akademiska hierarkin desto färre kvinnor. Flera nordiska satsningar på jämställdhet i akademin pågår just nu. Nationella sekretariatet för genusforsknings systerorganisation, NIKK (Nordisk information och kunskap om kön) har låtit göra nedslag i tre nordiska länder.

Läs Olika vägar till jämställd akademi i Norden ›

Kan könsuppdelning av skolidrotten vara feministisk?

2016-10-28 09:12

Skolan ska motverka traditionella könsmönster och låta eleverna utveckla sina förmågor oavsett könstillhörighet. I praktiken kan det uppstå värdekonflikter och det vilar ett tungt ansvar på idrottsläraren att arbeta med normer kring kön och andra maktordningar. Det menar forskare och praktiker som genus.se har talat med.

Läs Kan könsuppdelning av skolidrotten vara feministisk? ›

EU lovar fortsatta jämställdhetssatsningar

2016-10-27 11:52

EU-kommissionen har nu utlovat ytterligare medel till projekt kring jämställdhet i forskande organisationer och genusperspektiv i forskning under de sista åren (2018-2020) av det nuvarande ramprogrammet för finansiering av forskning och innovation, Horisont 2020. Detta som svar på ett upprop från ra...

Läs EU lovar fortsatta jämställdhetssatsningar ›

Utveckling av lastbilar i nytt projekt

2016-10-26 10:14

– Transportbranschen har traditionellt utformats av män för män. Idag finns det ett ökat intresse från kvinnor att söka sig till branschen men lastbilen är ibland ett hinder, säger Dag Balkmar, forskare i genusvetenskap vid Örebro universitet. Idag är mallen för en lastbilschaufför en 40-årig man...

Läs Utveckling av lastbilar i nytt projekt ›

Nattlig resa under g16

2016-10-25 10:10

Poeten, författaren och forskaren Mara Lee kommer att ta deltagarna på Sveriges största genuskonferens, g16, på en resa genom natten. I bagaget har hon med sig sin avhandling ”När andra skriver – skrivande som motstånd, ansvar och tid”. Mara Lee har skrivit romanerna Ladies samt Salome, och på g 16 kommer vi att möta en författare som levandegör teori och visar hur en gör motstånd genom ett kreativt skrivande.

Läs Nattlig resa under g16 ›

Södertörns högskola utnämner Chantal Mouffe till årets hedersdoktor

2016-10-24 14:45

Chantal Mouffe, professor i politisk teori vid University of Westminster, har utsetts till hedersdoktor vid Södertörns högskola. Chantal Mouffe kommer att promoveras den 25:e november. Sedan 2013 utses varje år en hedersdoktor vid Södertörns högskola. I år har Fakultetsnämnden valt att utse Chant...

Läs Södertörns högskola utnämner Chantal Mouffe till årets hedersdoktor ›

Jämställdhet i forskningsberedning

2016-10-21 10:49

Måndagen den 14 oktober deltog medarbetare från Nationella sekretariatet för genusforskning vid en endagsutbildning för handläggare på forskningsråden Formas, Forte och Vinnova. -Det är viktigt att forskningsråden arbetar med jämställdhet dels för att beredningen ska gå till på ett rättssäkert sä...

Läs Jämställdhet i forskningsberedning ›

Högskolan är fortfarande starkt könssegregerad

2016-10-21 09:12

De flesta professorer är män och de flesta studenter är kvinnor. Men kvinnor och män studerar i stor utsträckning inom olika ämnen, något som präglar också könsfördelningen bland forskare och på arbetsmarknaden. Detta konstaterar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet.

Läs Högskolan är fortfarande starkt könssegregerad ›

Nordiska lagar mot hot och hat på nätet granskas

2016-10-19 12:57

Hatyttringar och sexism på nätet är ett växande problem i Norden. Vilket rättsskydd finns för den som drabbas? I NIKK:s (Nordisk information för kunskap om kön)  nystartade projekt kartläggs och analyseras de juridiska regleringarna i de nordiska länderna. Hur näthatet ska stoppas är en aktuell f...

Läs Nordiska lagar mot hot och hat på nätet granskas ›

Kampen om miljön – samisk feminism på g16

2016-10-18 14:51

På Sveriges största genuskonferens, g16, utlovas en unik keynote med musik, performance, flashmob och samtal om samiska och feministiska perspektiv på vatten och liv. Forskaren May-Britt Öhman berättar i Signerat om feministisk och samisk kamp för miljön.

Läs Kampen om miljön – samisk feminism på g16 ›

Nina Lykke blir hedersdoktor vid Karlstads universitet

2016-10-17 12:56

Kända namn som Donna Haraway, Rosi Braidotti och Jackie Stacey är med och hyllar professor Nina Lykke, när hon den 20 oktober blir hedersdoktor vid Karlstads universitet. Nina Lykke är också aktuell på Sveriges största genuskonferens, g16, och en av dem som drev på för att konferensen skulle hamna i Linköping.

Läs Nina Lykke blir hedersdoktor vid Karlstads universitet ›

Ny avhandling: Rättssystemets agerande avgörande vid våld i nära relationer

2016-10-17 10:07

När våldsutsatta kvinnor gör en polisanmälan är det ofta en sista utväg, för att få mannen att upphöra med våldet. Därefter väntar mötet med rättsystemet, som visar sig kunna både förenkla och försvåra situationen för kvinnorna. Det är två av slutsatserna i Mari Brännvalls doktorsavhandling Frigörel...

Läs Ny avhandling: Rättssystemets agerande avgörande vid våld i nära relationer ›

Flera nya hedersdoktorat

2016-10-13 15:15

Karen Barad, professor, Bernardita Núñez, verksamhetsledare för Terrafem Sverige och Liv Strömqvist, serietecknare, blir alla hedersdoktorer i slutet av oktober. Karen Barad är, förutom professor vid institutionen för feministiska studier vid University of California, också fil.dr. i teoretisk fy...

Läs Flera nya hedersdoktorat ›

Genusfrågorna i fokus under amerikanska valkampanjen

2016-10-13 09:44

USA går mot ett historiskt presidentval. För första gången har en kvinna verklig chans att vinna. Mot sig har hon en kandidat som är öppet rasistisk och sexistisk i sina utspel. Amerikanska genusforskare försöker förstå vad det är som händer.

Läs Genusfrågorna i fokus under amerikanska valkampanjen ›

Ny avhandling: Fridskränkningsbrottet missar delvis målet

2016-10-11 15:48

Som ett led i samhällets åtgärder att motverka mäns våld mot kvinnor infördes år 1998 bestämmelsen om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, BrB 4:4a. Den nya lagstiftningsmodellen medför dock att flera frågor och problem uppstår som måste hanteras av rättsväsendet. Det konstateras i en ...

Läs Ny avhandling: Fridskränkningsbrottet missar delvis målet ›

SFQ söker studenter för intersektionellt projekt

2016-10-10 09:13

Önskar du se dig själv representerad i HBTQ-communityt men gör det inte? Upplever du, förutom diskriminering som har samband med sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet eller religion? Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) söker studen...

Läs SFQ söker studenter för intersektionellt projekt ›

Crip, funktionsmaktordning och våld

2016-10-06 16:58

Möjligheten att utöva sin sexualitet oavsett funktionalitet, hur funktionsmaktordningen inom forskningen kan brytas och hur våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning ser ut, var några av de teman som konferensen ”Från handikapp till funkofobi” tog upp.

Läs Crip, funktionsmaktordning och våld ›

JiM på platsbesök hos SCB

2016-10-06 09:16

Tisdagen den 4 oktober genomförde JiM ett platsbesök på Statistiska centralbyrån, SCB, för att stödja dem i jämställdhetsintegrering av sin verksamhet. SCB:s största utmaning är att prioritera bland alla måsten, efterfrågningar och krav utifrån tillgängliga resurser, en utmaning organisationen delar...

Läs JiM på platsbesök hos SCB ›

Genusforskare tilldelas forskningsmedel av Forte

2016-10-05 11:02

Forskningsrådet Forte, som finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd, har beslutat om 272 miljoner kronor inom sin öppna utlysning för 2016. Medlen går till projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdoc-bidrag. Av 1205 ansökningar beviljades 96 medel. Bland forskningsprojekten som ...

Läs Genusforskare tilldelas forskningsmedel av Forte ›

Ministrar diskuterar jämställdhet i asylprocessen

2016-10-03 13:35

Idag, den 3 oktober, träffas nordiska jämställdhetsministrar för att bland annat prata om jämställdhet i asylprocesser i Norden. Ministrarna möts i Helsingfors vid ett nordiskt ministerrådsmöte om jämställdhet. - En aktuell jämställdhetsutmaning är hanteringen av asylprocesser och hur vi bemö...

Läs Ministrar diskuterar jämställdhet i asylprocessen ›

Inbjudan till skrift om avbrutna studier på grund av migration

2016-09-29 11:23

Forum för genusvetenskap, FGV, vid Mittuniversitetet inbjuder akademiker, studenter, journalister och författare som har tvingats avbryta sitt arbete på grund av påtvingad migration eller som befinner sig i exil, att delta i kommande nummer av FGVs skriftserie. Bidrag från olika områden inom huma...

Läs Inbjudan till skrift om avbrutna studier på grund av migration ›

Viktigt med kritiskt perspektiv för nya myndigheten

2016-09-27 15:57

Den nya jämställdhetsmyndigheten måste ha en kunskapsförankring, ett kritiskt perspektiv och en tydlig roll i förhållande till andra myndigheter. Det menar forskarna Kerstin Alnebratt och Malin Rönnblom, samt Lillemor Dahlgren, projektledare för regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Läs Viktigt med kritiskt perspektiv för nya myndigheten ›

Vetenskapsrådet finansierar konstnärlig forskning

2016-09-27 13:15

Vetenskapsrådets stora utlysning för konstnärlig forskning 2016 har nu offentliggjort beviljade projekt och sju forskare som får sina forskningsprojekt finansierade. Med anledning av genuskonferensen g16 - Gränser, mobilitet och mobilisering som går av stapeln 23-25 november i Linköping, vill vi sär...

Läs Vetenskapsrådet finansierar konstnärlig forskning ›

Transnationell adoption är en feministisk fråga!

2016-09-23 15:26

Deepati Forsberg efterfrågar en feminism som utmanar och inkluderar frågan om transnationell adoption.

Läs Transnationell adoption är en feministisk fråga! ›

Nytt ”mosaiknummer” av TGV

2016-09-23 09:42

Nya numret av Tidskrift för Genusvetenskap, TGV, är enligt redaktionen ett ”mosaiknummer”. Det innebär att artiklarna inte på förhand har något givet tema, men visar på den bredd av frågor, svar, problematiseringar och analyser som genusforskningen bidrar med. Exempelvis har Kalle Berggren gjort ...

Läs Nytt ”mosaiknummer” av TGV ›

Enkät om genusforskares utsatthet i arbetsmiljön

2016-09-20 17:17

Sveriges Genusforskarförbund (SGF) har tagit fram en första enkät om genusforskares erfarenheter av hot, trakasserier, våld och andra former av utsatthet. Enkäten kan besvaras online fram till den 5 oktober i år och vänder sig till aktiva genusforskare i Sverige. Syftet är att få en första överbl...

Läs Enkät om genusforskares utsatthet i arbetsmiljön ›

Erika Alm bloggar om OS

2016-09-15 10:22

Erika Alm, lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, är ny bloggare i Curie - Vetenskapsrådets nättidning om forskning. I sin forskning har Erika Alm, med utgångspunkt i feministisk politisk och kulturvetenskaplig teori, undersökt normer kring kropp, kön och begär. Hon bloggar om allt från ...

Läs Erika Alm bloggar om OS ›

Porträtt: Den intersektionella analysens förkämpe

2016-09-14 09:28

Diana Mulinari är en pionjär när det gäller intersektionalitet. Hon är känd för att tillsammans med kollegorna Irene Molina och Paulina de los Reyes introducerat begreppet i Sverige med antologin Maktens (o)lika förklädnader. Då var året 2002 och Sverige var ännu inte beredd att öppna ögonen, och se den intersektion mellan rasism, klass och kön som forskarna pekade på i boken.

Läs Porträtt: Den intersektionella analysens förkämpe ›

JiHU i blickfånget på europeisk konferens

2016-09-09 12:16

Fredrik Bondestam och Ulrika Helldén, som arbetar för Nationella sekretariatet för genusforskning, kommer att vara huvudtalare på konferensen ”Gender Equality in Higher Education” som hålls i Paris 12-14 september. De ska presentera stödarbetet till regeringsuppdraget JiHU, Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet.

Läs JiHU i blickfånget på europeisk konferens ›

Konstnären Petra Bauer disputerar om film som politisk handling

2016-09-08 13:27

Hur kan film vara en politisk handling? För att överbrygga klyftan mellan estetik och politik reflekterar konstnären och filmskaparen Petra Bauer över sin egen erfarenhet av att göra politisk film och undersöker – via Hannah Arendts idéer om den politiska arenans grundvillkor – de estetiska mekanism...

Läs Konstnären Petra Bauer disputerar om film som politisk handling ›

Platsträffar med nya JiM-myndigheter

2016-09-06 13:37

Från slutet av augusti till början av oktober genomför Nationella sekretariatet för genusforskning platsträffar hos alla 19 nya JiM-myndigheter. Fokus för träffarna är att stödja myndigheterna i sitt pågående arbete med att skriva planer med identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som sk...

Läs Platsträffar med nya JiM-myndigheter ›

Begär mellan kvinnor i litteraturen avhandlas i ny bok

2016-09-01 15:35

I nya boken Berättelser om det förbjudna – Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900-1935 skriver Eva Borgström, docent i litteraturvetenskap och lektor vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, om begär mellan kvinnor i skönlitteraturen. [caption i...

Läs Begär mellan kvinnor i litteraturen avhandlas i ny bok ›

Lång historia av ”avslöjningar” av muslimska kvinnor

2016-09-01 11:44

Franska burkiniförbuden är en del av en lång historia där muslimska kvinnor tvingats ta av sig sina religiösa kläder. Bland annat genomfördes offentliga ceremonier i Algeriet under kolonialtiden där arabiska kvinnors slöjor avlägsnades. Det berättar Edda Manga, idéhistoriker som forskar om rasism.

Läs Lång historia av ”avslöjningar” av muslimska kvinnor ›

Pappafeminismen väcker debatt om maskulinitet

2016-08-26 14:48

Debatten om ”pappafeminism” väcker starka känslor på landets ledar- och kulturredaktioner just nu. Det är viktigt att ta hänsyn till att vi alla är barn i början, men också att analysera sin egen maktposition, menar maskulinitetsforskaren Lucas Gottzén.

Läs Pappafeminismen väcker debatt om maskulinitet ›

JiHU träffar ledningsgrupper

2016-08-26 09:50

Hösten är här och vårt arbete med att stödja jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU) sätter igång på allvar. Under hösten kommer vi besöka ledningsgrupper för alla 33 involverade lärosäten. Först ut var ledningsgruppen för Högskolan Dalarna, och en av de medverkande från sekreta...

Läs JiHU träffar ledningsgrupper ›

Kläder som utmanar heteronormen

2016-08-23 16:59

I Body acts queer: Clothing as a performative challenge to heteronormativity, skriver nyblivna doktorn i design och modevetenskap, Maja Gunn, om design som skapar social och ideologisk förändring. Hennes praktikbaserade avhandling presenterar ett konstnärligt sätt att jobba med och utforska kläders ...

Läs Kläder som utmanar heteronormen ›

Över 120 organisationer i nordiska jämställdhetssamarbeten

2016-08-22 15:03

I tre års tid har Nordiska ministerrådet finansierat projekt för att förbättra jämställdheten i Norden genom en särskild nordisk jämställdhetsfond. Hittills har över 120 organisationer satt igång unika samarbeten över Nordens gränser. Nu lanseras en databas där alla projekt presenteras. Nordisk j...

Läs Över 120 organisationer i nordiska jämställdhetssamarbeten ›

Queer genom linsens öga

2016-08-22 10:58

Hur kan queer gemenskap gestaltas genom fotografi och fotograferande? Den frågan har Annica Karlsson Rixon undersökt i två konstverk, som nu blir en avhandling i fotografisk gestaltning.

Läs Queer genom linsens öga ›

Svensk databas öppnar för globala studier om jämställdhet i media

2016-08-17 15:25

En internationell forskargrupp med bas i Göteborg har under året lagt grunden till en ny, unik databas för komparativa studier kring kön och journalistik. Målet är att sätta bristen på jämställdhet i nyheterna i ett större perspektiv.

Läs Svensk databas öppnar för globala studier om jämställdhet i media ›

Genusjobb blir GenderJob

2016-08-16 10:16

Genusjobb är nu en del av www.genderjob.org. Det innebär att Nationella sekretariatet för genusforsknings systerorganisation NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, därmed har tagit över sidan. GenderJob tipsar liksom Genusjobb, om lediga jobb inom genus och jämställdhet. I och med att NIKK...

Läs Genusjobb blir GenderJob ›

Sexundersökningen: forskarna ger råd till Folkhälsomyndigheten

2016-08-12 11:49

Folkhälsomyndigheten ska genomföra den första stora undersökningen om sexvanor på 20 år. Bra, tycker forskarna Renita Sörensdotter och Julia Bahner. Men det är viktigt att frågorna ställs på rätt sätt och att konkreta åtgärder formuleras.

Läs Sexundersökningen: forskarna ger råd till Folkhälsomyndigheten ›

Nationella sekretariatet för genusforskning ska samråda i sexualundersökning

2016-08-10 14:48

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det var 20 år sedan en liknande undersökning genomfördes. Nationella sekretariatet för genusforskning är, tillsammans med bland...

Läs Nationella sekretariatet för genusforskning ska samråda i sexualundersökning ›

Porträtt: När den nyliberala akademin skaver

2016-08-09 14:50

Siv Fahlgren väntade med att bli professor lagom till pensionen. Under sina 35 år inom akademin har hon sett universiteten förändras. Hon är kritisk till den nyliberala utvecklingen där forskning förväntas leda till tillväxt och nya patent.

Läs Porträtt: När den nyliberala akademin skaver ›

Jobba hos oss!

2016-08-08 14:41

Vill du bli nyhetsredakör för genus.se? Eller arbeta med att kommunicera våra jämställdhetsuppdrag? Just nu finns två lediga tjänster på Nationella sekretariatet för genusforskning. Du finner länkarna till respektive tjänst på Göteborgs universitets webbplats.  ...

Läs Jobba hos oss! ›

Sommarens boktips

2016-07-08 11:24

Nu stänger Nationella sekretariatet för genusforskning ner sin aktivitet för sommaren! Men hav förtröstan: vår personal tipsar här om sina egna feministiska favoriter inför soliga dagar i hängmattan eller regniga dagar i soffan.

Läs Sommarens boktips ›

Från beslut till förändring – jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor i Almedalen

2016-07-05 10:02

Politiken vill, forskningsråden vill, lärosätena vill – nu finns ett öppet fönster för förändring av de strukturer som ligger till grund för dagens ojämställda akademi. Sedan 1 januari 2016 ska alla Sveriges lärosäten jämställdhetsintegrera sina verksamheter, inom ramen för regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU).

Läs Från beslut till förändring – jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor i Almedalen ›

Konferens om jämställdhetsintegrering i akademin

2016-07-04 11:08

Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE, håller i en högnivåkonferens "Mainstreaming gender equality into academic and research organisations" i Bryssel den 20 oktober 2016. Konferensen hålls i samarbete med EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation. Konferensen kommer att ...

Läs Konferens om jämställdhetsintegrering i akademin ›

Görel Bohlin-priset 2016 till Åsa Gunnarsson

2016-07-01 12:57

Görel Bohlins pris för framstående genusforskning går i år till Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap vid Juridiskt forum på Umeå Universitet. Hon har bland annat forskat om genus i välfärdsstaten och skattesystemet. Motiveringen till priset lyder som följer: ”Såväl nationellt som interna...

Läs Görel Bohlin-priset 2016 till Åsa Gunnarsson ›

Gråstarr, (av)kriminaliserad sexualitet, kemi, moskéguider, föräldraskap och humor

2016-07-01 11:42

I maj och juni kom det flera avhandlingar som den genusintresserade kan fördjupa sig i under sommaren! Nedan listas några: Genom genuslinser: Om patienters jämställdhet i tillgång till operation av gråstarr i Sverige – Goldina Smirthwaite Avhandlingen anlägger ett genus- och intersektionellt persp...

Läs Gråstarr, (av)kriminaliserad sexualitet, kemi, moskéguider, föräldraskap och humor ›

”Kollegialitet i sin ideala form gynnar inte män framför kvinnor”

2016-06-30 16:34

I debatten om hur universitet och offentlig förvaltning präglats av styrideal hämtade från näringslivet tar en ny bok sig an akademins villkor. – Det finns idag flera styrideal som krockar med varandra, och det ställer till problem, säger Ulla Eriksson-Zetterquist, en av författarna till boken om den kollegiala styrformen.

Läs ”Kollegialitet i sin ideala form gynnar inte män framför kvinnor” ›

Ojämställda karriärvägar och anställningsvillkor i akademin

2016-06-29 10:43

Kvinnor har inte samma möjligheter att avancera inom akademin som män. De får generellt mindre tid för forskning i sina anställningar, de utför större andel obetalt administrativt arbete, upplever stress i högre utsträckning och har högre sjukskrivningstal. Frågor om anställningsvillkor, karriärv...

Läs Ojämställda karriärvägar och anställningsvillkor i akademin ›

Är det akademiska ledarskapet jämställt?

2016-06-28 10:57

Vilken typ av ledarskap leder bäst fram till en jämställd akademi? De två huvudsakliga formerna för ledningsverksamhet inom högskolesektorn kallas för kollegialitet och linjestyrning. Kollegialitet är den traditionella formen för ledarskap inom akademin och går ut på att alla forskare och univ...

Läs Är det akademiska ledarskapet jämställt? ›

Forskare från hela världen diskuterade framtiden för lärosäten

2016-06-27 15:18

Konferensen ”University Futures” i Köpenhamn samlade ett hundratal forskare från hela världen 15-17 juni för att diskutera hur det framtida universitet kan och bör se ut. Klara Regnö, utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning, samt Ek. dr i industriell ekonomi och organisation, höll...

Läs Forskare från hela världen diskuterade framtiden för lärosäten ›

Liisa Husu vetenskaplig rådgivare till kvinnliga rektorer i Europa

2016-06-27 14:04

Liisa Husu, professor i genusvetenskap vid Örebro universitet, blev förra veckan utsedd till vetenskaplig rådgivare för nybildade organisationen Ewora (European Woman Rectors Association), som ska främja jämställdhet och könsbalans i ledningen på universitet i Europa.

Läs Liisa Husu vetenskaplig rådgivare till kvinnliga rektorer i Europa ›

Hanna Hallgren ny professor på Akademin Valand

2016-06-23 13:35

Hanna Hallgren blir ny professor i litterär gestaltning på Akademin Valand i Göteborg från och med den 1 augusti 2016. Hon har tidigare varit lektor i genusvetenskap vid Linnéuniversitet och hon disputerade 2008 med avhandlingen ”När lesbiska blev kvinnor” vid Tema Genus vid Linköpings universite...

Läs Hanna Hallgren ny professor på Akademin Valand ›

Att arbeta fram en ordbok för genusvetenskap

2016-06-22 10:57

Att ta fram en ordbok är ingen oskyldig verksamhet. Och att ta fram en ordbok för genusvetenskap kan vara en extra känslig fråga. Anna Lundberg och Ann Werner skriver om sitt arbete.

Läs Att arbeta fram en ordbok för genusvetenskap ›

Jämställd akademi och maskulinitet i Almedalen

2016-06-22 10:32

Snart är det dags för Almedalsveckan i Visby och Nationella sekretariatet för genusforskning är med och arrangerar flera spännande seminarier.

Läs Jämställd akademi och maskulinitet i Almedalen ›

RJ måste arbeta med jämställdhet i finansieringen

2016-06-21 13:49

Riksrevisionen har granskat Riksbankens Jubileumsfond, RJ, som funnits i över 50 år och aldrig blivit granskat tidigare. RJ stödjer framför allt humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, däribland genusforskning. Stiftelsen instiftades 1964 inför 300-årsjubileet för Sveriges Riksbank. Riksr...

Läs RJ måste arbeta med jämställdhet i finansieringen ›

Transpersoner upplever bristande bemötande i sjukvården

2016-06-20 10:51

Normer och normativa förväntningar påverkar transpersoners beskrivningar och upplevelser av sexuell hälsa. Det visar en intervjustudie som Folkhälsomyndigheten har gjort med transpersoner i Sverige. I rapporten ”Rätten till hälsa – hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser ...

Läs Transpersoner upplever bristande bemötande i sjukvården ›

Nya lagen kommer drabba kvinnor, barn och hbtq-personer hårt

2016-06-17 15:21

Om riksdagen röstar igenom regeringens nya migrationspolitik den 21 juni kommer det att slå hårt mot asylsökande kvinnor, barn och hbtq-personer, oavsett kön. Det menar Annkatrin Meyersson och Baharan Kazemi, forskare på Göteborgs universitet.

Läs Nya lagen kommer drabba kvinnor, barn och hbtq-personer hårt ›

g16: Linköping förbereder genusfest

2016-06-16 13:58

Nu är registreringen för Sveriges största genuskonferens g16 öppen! I år hålls den i Linköping. Konferenskoordinatorn Silje Lundgren berättar varför.

Läs g16: Linköping förbereder genusfest ›

Ny ordlista på genus.se

2016-06-15 15:33

Vad innebär diskurs, rasifiering och cisperson? I en ny ordlista på genus.se finns förklaringar till begrepp och termer som används inom det genusvetenskapliga fältet. - På vår gamla webbplats var ordlistan en av de populäraste sidorna. Men många av orden och förklaringarna var daterade och därfö...

Läs Ny ordlista på genus.se ›

Konferens i Linköping om genus och intersektionalitet i skolan

2016-06-13 15:52

Den 15-17 juni samlas forskare från hela världen i Linköping för konferensen ”Gender Equality Matters: Education, Intersectionality and Nationalism”. Det är ”Gender and Education Association” som arrangerar konferensen, i år tillsammans med Linköpings universitet. Key notes (huvudtalare) på ko...

Läs Konferens i Linköping om genus och intersektionalitet i skolan ›

Kärlek som tema i nya numret av TGV

2016-06-10 14:11

I nya numret av Tidskrift för genusvetenskap undersöks temat ”Kärlek”. Gästredaktörer för numret är Lena Gunnarsson och Anna G Jónasdóttir, som vill skriva in numret inom forskningsfältet ”feministiska kärleksstudier”. I numret analyserar bland annat Annelie Brännström Öhman kärleksvägrandets tem...

Läs Kärlek som tema i nya numret av TGV ›

Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt

2016-06-10 10:33

Det gav upphov till diskussion när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, gick ut med att regeringen avser att skärpa rekryteringsmålen för professorer (det vill säga vilken andel kvinnor respektive män varje lärosäte ska uppnå när nya professorer utses). Nu har Un...

Läs Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt ›

Ny bok: Tiina Rosenberg ger feministiskt perspektiv på svensk scenkonst

2016-06-10 10:31

Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, publicerar nu en Open Access-bok för att sprida forskning om svensk scenkonst i den engelsktalande världen. I bokens tolv bidrag diskuterar Tiina Rosenberg bland annat antirasistiska insatser, aktivistisk estetik och politis...

Läs Ny bok: Tiina Rosenberg ger feministiskt perspektiv på svensk scenkonst ›

Jämställd akademi – en vägledning

2016-06-09 16:17

Arbetet med jämställdhetsintegrering av lärosäten fortsätter! Den 8 juni arrangerade sekretariatet en andra nätverksträff för samordnarna på de lärosäten som har fått ett särskilt regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Fokus för nätverksträffen var organisering och probleminv...

Läs Jämställd akademi – en vägledning ›

Akademin under lupp i kommande nummer av TGV

2016-06-07 17:03

”Kunskapens och kunskapandets villkor i akademin” är temat för ett kommande nummer av Tidskrift för genusvetenskap (TGV). Gästredaktörer är tre forskare från Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Akademin under lupp i kommande nummer av TGV ›

Tidskrift för genusvetenskap: call for abstracts

2016-06-07 17:00

Tidskrift för genusvetenskap ber nu om abstracts för kommande temanummer om kunskapens och kunskapandets villkor i akademin. I numret vill redaktörerna belysa och analysera de många spänningsförhållandena mellan högtidstal, forskningspolitikens prioriteringar, forskningens och undervisningens pra...

Läs Tidskrift för genusvetenskap: call for abstracts ›

Med genusperspektiv på kvinnor och män i media

2016-06-03 11:53

Genusperspektiv går att anlägga på allt som möter oss: tv-serier, politiska satsningar och bilder i det offentliga rummet, för att nämna några. Ett aktuellt exempel där genusperspektiv kan hjälpa oss att förstå och analysera situationen är diskussionen kring vice statsminister Isabella Lövins utseen...

Läs Med genusperspektiv på kvinnor och män i media ›

Statens hantering av våld i ny avhandling

2016-06-03 10:12

Förövare med icke-nordiska namn bedömdes både som farligare och oviktigare för sina barn än andra förövare. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Linnéa Bruno, institutionen för sociologi vid Uppsala universitet, har i avhandlingen ”Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerade...

Läs Statens hantering av våld i ny avhandling ›

Porträtt: Viktigt att följa det globala spåret

2016-06-02 11:04

Helle Rydström är genusforskaren som inledde sin akademiska bana med att valla oxar i Vietnam, allt för att lära sig mer om våldets roll i vietnamesiska landsbygdsfamiljer. Numera är hon professor vid Genusvetenskapliga institutionen i Lund.

Läs Porträtt: Viktigt att följa det globala spåret ›

Nytt ljus på det kvinnliga arbetets historia

2016-05-27 10:36

I kommande boken ”Konsten att försörja sig” ger historikern Sofia Ling en ny bild av kvinnors arbete i Stockholm under 1600- och 1700-talen. Genom undersökning av kvinnors skriftliga klagomål till bland annat handelskollegium, analyserar Sofia Ling det faktiska kvinnoarbete som ägde rum i staden ...

Läs Nytt ljus på det kvinnliga arbetets historia ›

Musik både förstärker och omförhandlar idéer om kön

2016-05-26 14:08

Subtila beteenden leder till diskriminering i musiklivet. Ofta inser inte heller människor i vilken utsträckning idéer om kön faktiskt påverkar deras egna bedömningar om vad som är bra musik eller inte. Så skriver musikforskarna Rebecca Billström och Sam de Boise, som nyligen var med och arrangerade den internationella konferensen GeMus, om musik och genus, vid Örebro universitet.

Läs Musik både förstärker och omförhandlar idéer om kön ›

Kriterium: värnar boken, publicerar open access och riggar peer review

2016-05-24 13:14

Forskare inom humaniora och samhällsvetenskap står numera ofta inför krav på att deras publikationer ska bli vetenskapligt granskade, så kallat kollegial bedömning (engelska peer review). Kollegial bedömning är en tradition som tidigare främst har gällt medicinsk och naturvetenskaplig forskning, i i...

Läs Kriterium: värnar boken, publicerar open access och riggar peer review ›

Lesbiska par med barn har mer jämställd inkomstutveckling

2016-05-20 09:57

Inkomstskillnaderna är mindre i samkönade kvinnliga par än i jämförbara heterosexuella efter att paren fått barn. Det visar en ny rapport från IFAU, skriven av Ylva Moberg vid Uppsala universitet.

Läs Lesbiska par med barn har mer jämställd inkomstutveckling ›

Ning-nätverket träffas i Köpenhamn

2016-05-19 17:00

Just nu träffas NING-nätverket för att utbyta av erfarenheter och skapa samarbeten kring kommunikation och information om genusforskning och jämställdhet i de nordiska länderna.  NING, Nordic Information Network Gender, bildades i början av 2000-talet som en mötesplats för de nordiska systerorganisa...

Läs Ning-nätverket träffas i Köpenhamn ›

Kunskapsöversikter om genus och skola

2016-05-19 15:36

Vill du på ett enkelt sätt få koll på vilken forskning om genus och jämställdhet som finns inom förskola, grundskola och gymnasieskola? På Nationella sekretariatet för genusforskning har vi länge arbetet med att lyfta fram genusperspektiv på skola. Nu finns centrala teman som kränkningar, utbildn...

Läs Kunskapsöversikter om genus och skola ›

Älvar på tvärs mellan vetenskapsområden

2016-05-18 11:44

May-Britt Öhmans forskning om dammar och vattenkraftsexploatering skär över olika vetenskapsområden och kan uppfattas som en främmande fågel både inom naturvetenskap och humaniora. – Möten över disciplinerna kräver öppenhet mellan forskare, ödmjukhet och en vilja att förstå varandra, säger Cecilia Åsberg, professor vid Tema Genus.

Läs Älvar på tvärs mellan vetenskapsområden ›

Målformulering stor utmaning för JiM-myndigheter

2016-05-13 11:02

Jämställdhet och genus är kunskapsområden. Därför krävs omfattande analys för att beskriva hur ojämställdhet ser ut inom olika verksamhetsområden. Först när det är gjort kan verksamheten formulera sina mål för jämställdhetsarbete på olika nivåer. I kartläggningen av JiM-myndigheternas arbete under 2015 svarar många av dem att det här är en stor utmaning.

Läs Målformulering stor utmaning för JiM-myndigheter ›

Så drar genusforskare in pengar till forskning

2016-05-11 14:01

Pengar från ett fåtal stora bidragsgivare eller en mosaik av många små? Hur genusforskning finansieras skiljer sig en hel del mellan olika lärosäten. Genus.se har talat med tre forskningsmiljöer.

Läs Så drar genusforskare in pengar till forskning ›

Queert åldrande i Lambda nordica

2016-05-11 10:16

Senaste numret av Lambda nordica har tema Queer aging. Läs om åldrande i texter av Janne Bromseth, Nina Lykke och Linn Sandberg, med flera. Föregående nummer tematiserade Judith Butlers Gender Trouble och just nu ligger ett call ute på tidskriftens webbplats som efterlyser forskningsartiklar för ko...

Läs Queert åldrande i Lambda nordica ›

Ny form för Europarådets jämställdhetskommitté

2016-05-10 14:59

Europarådets jämställdhetskommitté träffades för första gången i formen av en styrgruppskommitté i Strasbourg 27-29 april. Från Nationella sekretariatet för genusforskning deltog Lillemor Dahlgren som är Sveriges representant i Europarådet. Hon är väldigt positiv till att omorganiseringen av kommitt...

Läs Ny form för Europarådets jämställdhetskommitté ›

Porträtt: Svarta kvinnors röster saknas

2016-05-09 11:45

Victoria Kawesa var med och myntade begreppet afrofobi, är nummer tre på FI:s riksdagslista och skriver den första svenska avhandlingen om svart feminism och vithet. För henne är aktivism, politik och forskning olika sidor av samma mynt.

Läs Porträtt: Svarta kvinnors röster saknas ›

Ny bok utmanar bilden av svensk jämställdhet

2016-04-29 11:10

Sverige ses ofta som ett av de mest jämställda länderna i världen och hålls fram som en förebild för andra länder, men verkligheten är mer komplex. I en nyutkommen bok, Challenging the myth of gender equality in Sweden (red. Lena Martinsson, Gabriele Griffin & Katarina Giritli Nygren, 2016), ...

Läs Ny bok utmanar bilden av svensk jämställdhet ›

Jämställdhetsutbildning för nyanlända måste grundas i aktuell forskning

2016-04-26 07:00

Att utbilda nyanlända i jämställdhet är inget nytt fenomen. Men tidigare utbildningsmaterial har gett en felaktig bild av hur det faktiskt ser ut i Sverige. Det menar Jennie K Larsson, doktor i etnicitet och migration vid Linköpings universitet. Enligt forskarna behövs både normkritiskt och antirasistiskt perspektiv för att regeringens initiativ inte ska hamna fel.

Läs Jämställdhetsutbildning för nyanlända måste grundas i aktuell forskning ›

Om trygga rum, migration, rasism och feminism på AtGender

2016-04-25 11:30

AtGender Spring Conference har just avslutats. Den pågick 21-23 april vid Utrecht universitet i Nederländerna. Årets tema var Feminist Spaces of Teaching and Learning. Maria Grönroos, biträdande föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, och även ledamot i AtGenders styrelse, v...

Läs Om trygga rum, migration, rasism och feminism på AtGender ›

Sekretariatet ny medlem i forskarnätverket RINGS

2016-04-22 08:52

Nationella sekretariatet för genusforskning har nyligen blivit medlem i nätverket RINGS, The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies. – Det är ett viktigt internationellt samarbete, som kommer att ge oss god inblick i och nära koppling till genusforskningens ...

Läs Sekretariatet ny medlem i forskarnätverket RINGS ›

Böcker om feminism och politik drog stor publik

2016-04-21 10:14

Releasen för "Feminism som politik" och "Feminism som byråkrati" lockade många. Närmare 150 personer kom för att lyssna när författarna berättade om böckerna och behovet av feministiska visioner i politiken.

Läs Böcker om feminism och politik drog stor publik ›

Kvinnor på Färöarna arbetar mest deltid i Norden

2016-04-20 16:13

En ny rapport från NIKK visar att nära hälften av kvinnorna på Färöarna arbetar deltid. På Åland har kvinnor högre utbildning än männen, men tjänar bara 74 procent av deras lön, medan det på Grönland inte finns någon påvisbar skillnad i deltidsarbete mellan kvinnor och män. Läs mer om rapporten p...

Läs Kvinnor på Färöarna arbetar mest deltid i Norden ›

Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering

2016-04-20 15:58

Just nu pågår UHRs konferens Kvalitetsdrivet. Sekretariatets verksamhetsledare för att stödja jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor, Fredrik Bondestam, är på plats. Han pekar på behovet av att skapa samverkande och sektorsgemensamma insatser som bär långsiktigt.

Läs Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering ›

Hitta jämställdhetsinfo i Jämda

2016-04-18 14:20

Jämda är en databas som ger tips på litteratur om både jämställdhetsintegrering och jämställdhet i bredare mening. Basen är en hjälp för jämställdhetsarbetare, praktiker, forskare, studenter och konsulter inom organisationer och myndigheter som söker information och översikter om jämställdhetsforskn...

Läs Hitta jämställdhetsinfo i Jämda ›

Om kvinnoforskningens kamp i nya avhandlingar

2016-04-18 12:03

Det finns mycket kvar att berätta om genusforskningens historia tycker idéhistorikern Daniel Nyström. – De tidiga kvinnohistorikerna och deras gärningar har marginaliserats av det egna fältet, säger han.

Läs Om kvinnoforskningens kamp i nya avhandlingar ›

Nytt material om akademiskt ledarskap

2016-04-15 09:44

Kollegialitet och linjestyrning är de två huvudsakliga formerna för ledningsverksamhet inom högskolesektorn. På olika sätt samspelar de med maktordningar som skapar ojämställdhet. Under kunskapssektionen om forskningens villkor på genus.se hittar du texter om bland annat genusforskningens organis...

Läs Nytt material om akademiskt ledarskap ›

Nystartat nätverk vid musikkonferens i Örebro

2016-04-13 11:23

Forskare från hela världen samlades i Örebro för en konferens om genus och musik. För genus.se berättar musikforskaren Sam de Boise om konferensen och om det nystartade globala nätverket GeMus.

Läs Nystartat nätverk vid musikkonferens i Örebro ›

Jobbtips: nya tjänster i Uppsala

2016-04-13 10:09

Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet utlyser nu två nya forskartjänster. För båda gäller sista ansökningsdag 29 april. En forskare med inriktning mot studier av familj och släktskap, vid Centrum för genusvetenskap med 100 procent omfattning under sex månader från och med augusti 2...

Läs Jobbtips: nya tjänster i Uppsala ›

Ovilja att erkänna funktionsnedsatta kvinnor

2016-04-12 12:18

De senaste veckorna har forskaren Jörgen Lundälvs debattartikel om bristen på genusforskning inom funktionshinderområdet publicerats i olika medier. Här på Signerat-bloggen skriver han mer om forskningen och det politiska läget på området. Utifrån två nyutkomna rapporter diskuterar han behovet av genusperspektiv och intersektionellt perspektiv inom forskning och politik, för att komma åt diskrimineringen av funktionshindrade kvinnor och belysa samhällets behov av deras kompetens.

Läs Ovilja att erkänna funktionsnedsatta kvinnor ›

Fransk sexköpslag efter svensk modell

2016-04-08 10:14

På genus.se och i tidningen Genus har vi skrivit om den svenska sexköpslagen och om prostitution, utifrån intervjuer med genusforskare, vid flera tillfällen genom åren. Du vet väl att du kan fritext-söka på genus.se och hitta artiklar, aktörer och rapporter med mera om det ämne som du är intresserad...

Läs Fransk sexköpslag efter svensk modell ›

Genus- och miljöforskning i nytt nummer av TGV

2016-04-07 12:13

Tidskrift för genusvetenskap har tema miljö i sitt senaste nummer. Med artiklar som kombinerar olika typer av forskning, utifrån olika perspektiv, vill redaktörerna visa på bredden inom forskningsfältet genus och miljö.

Läs Genus- och miljöforskning i nytt nummer av TGV ›

Utredare föreslår bättre villkor för unga forskare

2016-04-06 11:53

Tillvaron för många doktorander och andra unga forskare präglas av otydliga anställningsvillkor, exempelvis annat långa perioder av kortsiktiga anställningar. Regeringens utredare Ann Fust har nu presenterat sitt betänkande Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29). ...

Läs Utredare föreslår bättre villkor för unga forskare ›

Kan homogena studentgrupper ge excellens?

2016-04-04 12:05

Universitets- och högskolerådet, UHR, redovisar nu sitt uppdrag att kartlägga och analysera arbetet med breddad rekrytering på landets lärosäten. Universitet och högskolor ska bredda rekrytering till högskolan, men det är dubbelt så vanligt att studera vid högskolan om man har högskoleutbildade f...

Läs Kan homogena studentgrupper ge excellens? ›

Studera genus i höst!

2016-03-30 18:16

Du vet väl att 15 april är sista ansökningsdag för att läsa högskolekurser i höst? Vill du läsa om genus så finns genusvetenskap och/eller kurser med inriktning på genus i olika ämnen på de flesta högskolor och universitet i Sverige. Här listar vi genusvetenskapliga utbildningar runtom i Sverige....

Läs Studera genus i höst! ›

Flyktingsituation påverkar bilden av ensamkommande

2016-03-30 18:00

Att icke-vita män skildras som förövare från patriarkala kulturer är inget nytt. Fenomenet att sexualisera den rasifierade mannen är från början en kolonial företeelse. Men varför hamnade fokus på ensamkommande just denna vinter och hur påverkar debatten flyktingpojkarna?

Läs Flyktingsituation påverkar bilden av ensamkommande ›

Porträtt: Mångsidig Griffin ny professor i Uppsala

2016-03-29 10:49

Uppväxten med tre systrar och en mamma, alla med starka personligheter, hade ett stort inflytande på Gabriele Griffin. Där började hennes intresse för kvinnor och deras arbete. Hon var också mycket influerad av kvinnorörelsen i slutet av 1970-talet som förebådade förändringar inom och utanför akademin.

Läs Porträtt: Mångsidig Griffin ny professor i Uppsala ›

Genusforskare utmanar gränser inom akademin

2016-03-23 06:45

De första kvinnohistoriska avhandlingarna publicerades i början av 1960-talet. Idag, nästan 1 500 avhandlingar senare, är genusforskningen ett etablerat fält. Genus.se har pratat med doktorand Desireé Ljungcrantz och professor Ulla Manns om förändringar och nya trender bland genusavhandlingarna.

Läs Genusforskare utmanar gränser inom akademin ›

Nu lanseras nya genus.se

2016-03-21 13:11

Är du nyfiken på ny genusforskning? Söker du finansiering till ditt forskningsprojekt? Vill du veta vilka myndigheter och lärosäten som jobbar med jämställdhetsintegrering? Då kommer du att få stor glädje av nya genus.se.

Läs Nu lanseras nya genus.se ›

Kick-off för jämställdhet i akademin

2016-03-18 10:46

Nu har lärosätenas arbete med jämställdhetsintegrering kommit igång! Den 16 mars arrangerade sekretariatet en första nätverksträff för samordnarna på lärosäten, som ska arbeta med ett särskilt regeringsuppdrag i jämställdhetsintegrering. Under dagen diskuterades gemensamma möjligheter och utmaningar...

Läs Kick-off för jämställdhet i akademin ›

Berättelser om Breivik

2016-03-15 14:16

I dagarna pågår en ny rättegång med Anders Behring Breivik. Författare, journalister och forskare som försökt förklara Anders Behring Breiviks terrorattack i Norge den 22 juli 2011 tenderar att separera Breivik från det norska samhället och se terrorattacken som en effekt av ett individuellt misslyc...

Läs Berättelser om Breivik ›

Berättelser om Breivik

2016-03-15 14:16

I dagarna pågår en ny rättegång med Anders Behring Breivik. Författare, journalister och forskare som försökt förklara Anders Behring Breiviks terrorattack i Norge den 22 juli 2011 tenderar att separera Breivik från det norska samhället och se terrorattacken som en effekt av ett individuellt misslyc...

Läs Berättelser om Breivik ›

Nu ska akademin bli jämställd

2016-03-14 10:59

Regeringen satsar 25 miljoner kronor på att stötta upp jämställdhetsarbetet i akademin. 33 lärosäten kommer inom loppet av fyra år få ett unikt stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning för att arbeta med jämställdhetsintegrering. På onsdag startar programmet med en kick-off i Stockholm.

Läs Nu ska akademin bli jämställd ›

Gränser, mobilitet och mobilisering på g16

2016-03-09 13:46

Vad kommer g16 att handla om? Genus.se har pratat med Wibke Straube i vetenskaplig kommitté om temat och de keynotes som är klara för konferensen.

Läs Gränser, mobilitet och mobilisering på g16 ›

Internationellt forskningsprojekt om ojämställd skattelagstiftning

2016-03-09 08:57

Skattelagar i olika delar världen är till synes neutralt formulerade, och förväntas behandla alla lika. Men skattebetalare har olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Dessa skillnader märks extra tydligt mellan män och kvinnor. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka hur skatteregler bidrar till att skapa, bibehålla och till och med förstärka ekonomisk ojämlikhet mellan kvinnor och män.

Läs Internationellt forskningsprojekt om ojämställd skattelagstiftning ›

Tips: ny bok om feministisk aktivism

2016-03-09 08:56

"Vad är feminism för dig?" Den frågan ställs till feministiska aktivister i den nya boken Hoppets politik: Feministisk aktivism i Sverige i dag av Mia Liinason och Marta Cuesta. Deras svar visar att feminism är en brokig politisk praktik, som bottnar i känslor av solidaritet och gemenskap, en vilja ...

Läs Tips: ny bok om feministisk aktivism ›

Feminismen och den identitetsbaserade politikens begränsningar

2016-03-09 08:11

Kan feminismen förhålla sig till högernationalismens egen version av liberal rättighetspolitik? Vilken del har feminismen i dessa rörelser och människors antagna beroende av att känna sig erkända och inkluderade utifrån just identitetstillhörighet? Sara Edenheim, Umeå centrum för genusstudier, resonerar om identitetspolitiska ståndpunkter, nationalistiska rörelser och feminism.

Läs Feminismen och den identitetsbaserade politikens begränsningar ›

Stor 8 mars-enkät med feminister från olika kontinenter

2016-03-08 13:26

Idag är det internationella kvinnodagen. För att uppmärksamma detta har genus.se tillsammans med NIKK bett feminister från olika världsdelar att berätta om sin viktigaste feministiska fråga.

Läs Stor 8 mars-enkät med feminister från olika kontinenter ›

Jubileum för kvinnors rösträtt

2016-03-08 09:01

År 2021 är det hundra år sedan svenska kvinnor erhöll politisk rösträtt och valbarhet till riksdagen. Med anledning av det anordnas upptaktskonferensen ”Allmän och lika rösträtt? Historiekritiska perspektiv på medborgarskap och demokrati" i Stockholm den 18-19 augusti 2016. Syftet är att samla fo...

Läs Jubileum för kvinnors rösträtt ›

Genusforskning ska öka konkurrenskraft

2016-03-07 10:13

En mer inkluderande it-sektor kan öka konkurrenskraften hos it-företagen. I projektet Gender Contact Point ska därför Luleå tekniska universitets forskning kring genus, jämställdhet och mångfald, göras enkelt tillgänglig för företagen.

Läs Genusforskning ska öka konkurrenskraft ›

Skilda förutsättningar för forskning om jämställdhet i Norden

2016-03-02 13:29

Jämställdhet nämns som en av Nordens styrkor och exportvaror. Samtidigt tycker varken Norges forskningsråd eller forskare i Norge och Finland att det beviljas tillräckligt med pengar för forskning i ämnet.

Läs Skilda förutsättningar för forskning om jämställdhet i Norden ›

Meritokratin sätter ramar för jämställdhetsarbete i akademin

2016-03-02 09:29

Akademiska tjänster ska tillsättas utifrån formella meriter. Från politiskt håll ställs samtidigt krav på att högskolevärlden aktivt ska motverka sned könsfördelning. Hur universitet och högskolor väljer att tackla ibland motstridiga uppfattningar kring meritokrati och jämställdhet är temat i en avhandling av Stina Powell från SLU. Exemplen kommer främst från hennes eget universitet.

Läs Meritokratin sätter ramar för jämställdhetsarbete i akademin ›

Sök medel för jämställdhetssamarbete

2016-03-01 13:37

Vill din verksamhet stoppa sexuella trakasserier i skolan, främja jämställdheten i filmbranschen eller anordna en expertkonferens om trafficking? Nu finns möjlighet att söka pengar för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Idag öppnar NIKK åter upp för möjligheten att söka medel för nor...

Läs Sök medel för jämställdhetssamarbete ›

Porträtt: Hirdman och Holmquist minns Gunhild Kyle

2016-02-29 10:37

Gunhild Kyle, en av den svenska kvinnoforskningens pionjärer, har avlidit. Hon blev 94 år och avslutade en lång bildningsresa som Nordens första professor i kvinnohistoria, utnämnd på internationella kvinnodagen den 8 mars 1984.

Läs Porträtt: Hirdman och Holmquist minns Gunhild Kyle ›

Sök medel för forskning om rasism

2016-02-25 13:58

På regeringens uppdrag utlyser Vetenskapsrådet medel för forskning om rasism. Utlysningen öppnar den 24 februari och stänger den 5 april.

Läs Sök medel för forskning om rasism ›

Sekretariatet bidrar till genusperspektiv i H2020

2016-02-24 13:21

Nationella sekretariatet för genusforskning deltar i en nystartad påverkansplattform som ska främja bland annat genusperspektiv i EUs forskningsprogram Horisont 2020. Plattformen ska även stärka finansieringsmöjligheterna för svenska aktörers forskningsprojekt.

Läs Sekretariatet bidrar till genusperspektiv i H2020 ›

Krokigare väg till ingenjörsyrket för kvinnor

2016-02-24 10:47

I januari kom en ny avhandling om kvinnor i ingenjörsyrket. I avhandlingen "Den raka och den krokiga vägen – Om genus, ingenjörer och teknikkarriärer" undersöker Line Holt, doktor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, data- och maskiningenjörer, två av de mest könssegrererade ingenjörsgrenarn...

Läs Krokigare väg till ingenjörsyrket för kvinnor ›

Förtjänstmedalj till Britta Lundgren

2016-02-19 10:47

Visste du att genusforskaren Britta Lundgren har fått Umeå universitets förtjänstmedalj 2016? Britta Lundgren är professor i etnologi och hon får medaljen för att "förtjänstfullt ha verkat för att utveckla Umeå universitet genom en rad ledande universitetsuppdrag." Hon har till exempel varit dekan f...

Läs Förtjänstmedalj till Britta Lundgren ›

Arbetet mot våld kräver en samordnad jämställdhetspolitik

2016-02-12 13:10

Ökad samorganisering i jämställdhetspolitiken, fler åtgärder till våldsutsatta grupper och högre krav på kunskap om intersektionalitet, kön, makt och våld. Det är några av de förslag som Nationella sekretariatet för genusforskning ger i sitt remissyttrande till Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs Arbetet mot våld kräver en samordnad jämställdhetspolitik ›

Uppsving för genusforskning efter den arabiska våren

2016-02-10 15:51

Den arabiska genusforskningen har fått ett genombrott och nu har nästan alla universitet ett eget centrum för ’Women’s Studies’ eller ’Gender Studies’. Ett arabiskt-nordiskt projekt har stärkt kopplingen mellan forskare i de två regionerna.

Läs Uppsving för genusforskning efter den arabiska våren ›

“Feministteologi kan vidga diskussionen om frigörelse”

2016-02-01 13:56

Kan kristen feministteologi bidra till kvinnans frigörelse? I sin kommande avhandling undersöker Lovisa Nyman på Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet hur en rad olika forskare ser på mänskligt beroende i en feministisk teologisk kontext. Genus.se ställde Nyman några frågor om hennes avhandling.

Läs “Feministteologi kan vidga diskussionen om frigörelse” ›

Nordisk utlysning för jämställd akademi

2016-01-25 14:00

Mansdominansen på ledande positioner inom forskningen i Norden består. Nu utlyses ett nytt forskningsprogram, som fokuserar på framtida åtgärder.

Läs Nordisk utlysning för jämställd akademi ›

Kvinnors politiska inflytande kartläggs i ny modell

2016-01-22 15:45

Debatten om kvinnors politiska inflytande fastnar gärna i siffror. Att räkna antalet kvinnor i riksdagen är viktigt men det finns andra aspekter att ta hänsyn till, menar Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap.

Läs Kvinnors politiska inflytande kartläggs i ny modell ›

Call for papers till g16 – tema “Gränser, mobilitet och mobilisering”

2016-01-20 11:23

Nu finns Call for papers för g16. Konferensen hålls i Linköping 23-25 november och har tema "Gränser, mobilitet och mobilisering". Skicka in ditt abstract senast 18 mars 2016.

Läs Call for papers till g16 – tema “Gränser, mobilitet och mobilisering” ›

Brandförsvar får nya perspektiv med normkritisk design

2016-01-19 10:31

Design är ett kraftfullt verktyg i jämställdhetsarbetet, tror forskarna bakom projektet Origo. De har synat normerna i brandförsvaret och tagit fram produkter som ger helt nya perspektiv. Vad sägs till exempel om ett lås som går upp automatiskt vid en nödsituation, så att brandkåren slipper slå in dörren?

Läs Brandförsvar får nya perspektiv med normkritisk design ›

Nytt jämställdhetsuppdrag till alla lärosäten

2016-01-11 14:57

Nu ger regeringen alla högskolor och universitet uppdrag att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Nationella sekretariatet för genusforskning, vid Göteborgs universitet, får i uppdrag att vara stödfunktion i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs Nytt jämställdhetsuppdrag till alla lärosäten ›