Porträtt, arkiv 1999

Porträtt: Britt-Marie Thurén

1999-12-15 09:07

Nyhet 

En stor del au sitt vuxna liv har Britt-Marie Thurén tillbringat i Spanien. Nu är hon Sveriges första professor i ämnet genusvetenskap i Umeå och internationalisering är en fråga som ligger henne varmt om hjärtat. – Vi måste låta oss inspireras av debatter och idéströmningar i alla länder, på alla kontinenter, inte bara de engelsktalande.

Läs Porträtt: Britt-Marie Thurén ›

Porträtt: Christina Sjöblad

1999-09-26 12:11

Nyhet 

– Att skriva dagbok är ett sätt att utveckla sin personlighet och skaparkraft. Dagboken kan också fylla en rent terapeutisk funktion och bli en viktig historisk källa för eftervärlden.

Läs Porträtt: Christina Sjöblad ›

Porträtt: Karin Nordberg

1999-05-23 10:07

Nyhet 

Radion har hela livet spelat en stor roll för journalisten och idéhistorikern Karin Nordberg. Inte bara som arbetsplats utan också som inspirationskälla till avhandlingsarbetet. På 80-talet var hon med och startade Radio Ellen och i höstas kom hennes doktorsavhandling om radion och folkbildningen. Nu vill hon gå vidare och skriva radions kvinnohistoria.

Läs Porträtt: Karin Nordberg ›

Porträtt: Drude Dahlerup

1999-02-18 11:38

Nyhet 

Det är hög tid att skriva den moderna svenska kvinnorörelsens historia. Det anser Drude Dahlerup, ny genusprofessor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Själv väckte hon stor uppmärksamhet i Danmark förra året med sin bok om 70-talets danska rödstrumperörelse.

Läs Porträtt: Drude Dahlerup ›