Porträtt, arkiv 2005

Porträtt: Paulina de los Reyes vill ge de diskriminerade en röst

2005-12-09 13:56

Nyhet 

Hon har kommit ut med tre böcker i år, och är expert i regeringens utredning om diskriminering. lntersektionalitet är ledordet för ekonomhistorikern Paulina de los Reyes. Hon menar att kategorier som kön och etnicitet samverkar när makt skapas.

Läs Porträtt: Paulina de los Reyes vill ge de diskriminerade en röst ›

Porträtt: Don Kulick

2005-09-16 09:12

Nyhet 

När queerteorin introducerades i Sverige för cirka 10 år sedan fick den – till skillnad från i andra länder – snabbt ett kraftigt genomslag i samhällsdebatten. Men det skedde på bekostnad av radikaliteten, menar professor Don Kulick, redaktör för en nyutkommen antologi, Queersverige. – Jag tror att queerteorin blivit så lättsmält i Sverige åtminstone delvis för att den version som uppmärksammas mest är lättsmält.

Läs Porträtt: Don Kulick ›

Porträtt: Margaretha Fahlgren

2005-05-23 16:05

Nyhet 

De handlingskraftiga superkvinnorna i 80-talets ‘Flärd, Lidelse, Njutning”-romaner har ersatts av 90-talets singellitteratur med förvirrade unga kvinnor som letar efter den rätte. Är det tecken på backlash och återgång till en traditionell genushieraki?

Läs Porträtt: Margaretha Fahlgren ›

Porträtt: Sharareh Akhavan

2005-02-16 15:32

Nyhet 

Arbetslösa invandrarkvinnor har sämre allmän hälsa än invandrarmän. Det visar en undersökning som gjorts i Botkyrka av bland andra Sharareh Akhavan vid Arbetslivsinstitutet. Genom sin forskning vill hon ändra på den ensidiga bilden av invandrarkvinnor som “problem“.

Läs Porträtt: Sharareh Akhavan ›