Porträtt, arkiv 2008

Porträtt: Professor Schiratzki om rätten att vårda

2008-11-04 10:11

Nyhet 

Vem som har tagit mest ansvar i vårdnaden av sina barn innan skilsmässan är avgörande i vårdnadstvister. Oavsett om det är mamman eller pappan. Det menar Johanna Schiratzki, som tycker att debatten har överdriven fokus på föräldrars rätt till umgänge och för lite på barnets välfärd.

Läs Porträtt: Professor Schiratzki om rätten att vårda ›

Porträtt: Fredrik Bondestam – en pessimistisk skeptiker

2008-05-08 11:16

Nyhet 

Uppsalapendeln till Stockholm släpar sig ut från stationen. Klockan är ett och caféet i det gamla godsmagasinet börjar fyllas av lunchgäster. Genusvetaren och sociologen Fredrik Bondestam beställer en kaffe med macka och hinner knappt sätta sig innan en stor del av de passioner som fyller hans liv bokstavligen kommer på bordet.

Läs Porträtt: Fredrik Bondestam – en pessimistisk skeptiker ›

Porträtt: Doktor Westerståhl, med klinisk blick för det queera

2008-02-23 11:20

Nyhet 

Bussen stannar vid Annedalskyrkan, en vacker stenbyggnad från 1900-talets början som blickar ut mot grönområdet Slottsskogen i Göteborg. I backen upp mot Sahlgrenska universitetssjukhuset ligger en samling byggnader som kallas Hälsovetarbacken. I en av dem har läkaren och genusforskaren Anna Westerståhl sitt kontor.

Läs Porträtt: Doktor Westerståhl, med klinisk blick för det queera ›