Signerat, arkiv 2016

Signerat från USA: Aborträtten vattendelare i valet

2016-11-08 12:01

Signerat 

USA går till val och hela världen verkar hålla andan. Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, befinner sig på plats och skriver från Denver, Colorado om sina intryck av ett val där sexism och rasism står i fokus.

Läs Signerat från USA: Aborträtten vattendelare i valet ›

Kampen om miljön – samisk feminism på g16

2016-10-18 14:51

Signerat 

På Sveriges största genuskonferens, g16, utlovas en unik keynote med musik, performance, flashmob och samtal om samiska och feministiska perspektiv på vatten och liv. Forskaren May-Britt Öhman berättar i Signerat om feministisk och samisk kamp för miljön.

Läs Kampen om miljön – samisk feminism på g16 ›

Transnationell adoption är en feministisk fråga!

2016-09-23 15:26

Signerat 

Deepati Forsberg efterfrågar en feminism som utmanar och inkluderar frågan om transnationell adoption.

Läs Transnationell adoption är en feministisk fråga! ›

Att arbeta fram en ordbok för genusvetenskap

2016-06-22 10:57

Signerat 

Att ta fram en ordbok är ingen oskyldig verksamhet. Och att ta fram en ordbok för genusvetenskap kan vara en extra känslig fråga. Anna Lundberg och Ann Werner skriver om sitt arbete.

Läs Att arbeta fram en ordbok för genusvetenskap ›

Musik både förstärker och omförhandlar idéer om kön

2016-05-26 14:08

Signerat 

Subtila beteenden leder till diskriminering i musiklivet. Ofta inser inte heller människor i vilken utsträckning idéer om kön faktiskt påverkar deras egna bedömningar om vad som är bra musik eller inte. Så skriver musikforskarna Rebecca Billström och Sam de Boise, som nyligen var med och arrangerade den internationella konferensen GeMus, om musik och genus, vid Örebro universitet.

Läs Musik både förstärker och omförhandlar idéer om kön ›

Ovilja att erkänna funktionsnedsatta kvinnor

2016-04-12 12:18

Signerat 

De senaste veckorna har forskaren Jörgen Lundälvs debattartikel om bristen på genusforskning inom funktionshinderområdet publicerats i olika medier. Här på Signerat-bloggen skriver han mer om forskningen och det politiska läget på området. Utifrån två nyutkomna rapporter diskuterar han behovet av genusperspektiv och intersektionellt perspektiv inom forskning och politik, för att komma åt diskrimineringen av funktionshindrade kvinnor och belysa samhällets behov av deras kompetens.

Läs Ovilja att erkänna funktionsnedsatta kvinnor ›

Feminismen och den identitetsbaserade politikens begränsningar

2016-03-09 08:11

Signerat 

Kan feminismen förhålla sig till högernationalismens egen version av liberal rättighetspolitik? Vilken del har feminismen i dessa rörelser och människors antagna beroende av att känna sig erkända och inkluderade utifrån just identitetstillhörighet? Sara Edenheim, Umeå centrum för genusstudier, resonerar om identitetspolitiska ståndpunkter, nationalistiska rörelser och feminism.

Läs Feminismen och den identitetsbaserade politikens begränsningar ›