Sök forskningsmedel

Översikten av forskningsmedel är baserad på GenderFund, som är ett samarbete mellan nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet. Urvalet görs av sekretariatet.

Se hela GenderFund.

iCal export    RSS export
Deadline
Medel att söka
Plats
Länk
24 oktober 2017
Public Spaces: Culture and Integration in Europe
20 millioner euro lyses ut til humanistisk orienterte forskningsprosjekter som involverer forskere fra minst fire land som deltar i denne HERA-utlysningen.

Läs mer ›
 
31 oktober 2017
PhD Studentship - Sexual and Gender-based Violence during the Refugee Journey: Vulnerabilities, Inequalities and Responses
The project runs for three years from 1/1/18 and aims to explore the resilience of Syrian refugees who have experienced sexual and gender based violence (SGBV) on the refugee journey.

Läs mer ›
Birmingham
31 oktober 2017
Feminist Theory Workshop Travel Awards
We are offering at least five awards of up to $1,000 to enable the participation of post-graduate and post-doctoral emerging scholars from outside the United States.

Läs mer ›
Durham
15 november 2017
Stipendutlysning fra Forum for Vitenskapsteori
Vi utlyser stipender til masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold.

Läs mer ›
Oslo
22 november 2017
NOK 54 million in funding for research on Man and Nature
Up to NOK 54 million in funding is available for research projects seeking to understand and explain cultural prerequisites underlying societal development.

Läs mer ›
 
22 november 2017
54 millioner til forskning om menneske og natur
SAMKUL ønsker forskning som belyser de kulturelle forutsetningene for våre forhold til naturomgivelsene og til vår egen natur, og de utfordringene som dette reiser, gjennom analyser av historiske, språklige og kommunikative, religiøse, normative og estetiske dimensjoner.

Läs mer ›