Sök forskningsmedel

Översikten av forskningsmedel är baserad på GenderFund, som är ett samarbete mellan nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet. Urvalet görs av sekretariatet.

Se hela GenderFund.

iCal export
Masterstipend – kjønnsperspektiv

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut to stipend á kr. 25.000,-. Stipendene vil primært gå til andre års masterstudenter som skriver oppgaver om kjønnsrelevante problemstillinger i sine fagfelt.

Deadline: 1 juni 2019
Direkt till posten ›