Sök forskningsmedel

Översikten av forskningsmedel är baserad på GenderFund, som är ett samarbete mellan nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet. Urvalet görs av sekretariatet.

Se hela GenderFund.

iCal export
Stipender og utlysninger

UiO utlyser stipender til masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold.

Deadline: 15 maj 2019
Direkt till posten ›