Sök forskningsmedel

Översikten av forskningsmedel är baserad på GenderFund, som är ett samarbete mellan nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet. Urvalet görs av sekretariatet.

Se hela GenderFund.

iCal export
Våld i ungas parrelationer

Brottsofferjouren Värmland och Länsstyrelsen Värmland bjuder in
till en dag om våld i ungas parrelationer.

Målgruppen för dagen är personal inom kommun, förtroendevalda, polisen, kriminalvården, rättsväsendet, elevhälsa, landstinget, ideella organisationer och andra intresserade.

Program för dagen
10.00 Kaffe och registrering
10.45 Inledning
11.00 Brott i nära relationer bland unga - Sofia Axelsson, utredare vid Brå (Brottsförebyggande rådet)
12.00 Lunch
13.00 Våld i ungas parrelationer - Mikis Kanakaris,
Verksamhetsutvecklare på Stiftelsen 1000 Möjligheter.

VAR: CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad

KOSTNAD: 500 kr/person: I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Anmälan är bindande men kan överlåtas, utebliven närvaro debiteras fullt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 feb 2019

Deadline: 5 mars 2019
Tid: 10:30 - 16:00
Plats: Karlstad
Organisation/Företag: Länsstyrelsen Värmland
Direkt till posten ›