Sök jobb

Översikten av lediga jobb är baserad på GenderJob, som är ett samarbete mellan nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet. Urvalet görs av sekretariatet.

Se hela GenderJob.

iCal export    RSS export
Deadline
Beskrivning
Plats
Länk
31 juli 2018
Administratör, RFSU, 50%
Du kommer jobba halvtid och ansvara för bokningar samt kommunikation och utskick inom projektet. Det är ett omväxlande arbete, en hel del rutiner finns men det finns också utrymme för nya idéer. Var med och jobba för allas rätt att välja, vara och njuta - välkommen med din ansökan!

Läs mer ›
Stockholm
10 augusti 2018
Utredare - Nationella sekretariatet för genusforskning
Sekretariatet har idag ca 15 medarbetare som arbetar med frågor som rör forskningens villkor och genusperspektiv på forskning.

Läs mer ›
Göteborg
13 augusti 2018
Universitetslektor i landsbygdsutveckling i Sverige och Europa med fokus på migration och integration på landsbygden
En anställning som universitetslektor ledigförklaras vid institutionen för stad och land.

Läs mer ›
Uppsala
20 augusti 2018
Postdoktor inom utbildningsvetenskap med inriktning mot genus
Den som anställs som postdoktor kommer bedriva egen forskning med fokus på elevers sociala, psykosociala och/eller organisatoriska arbetsmiljö i den svenska skolan. Inriktning, syfte och metoder formuleras i en forskningsplan av den sökande.

Läs mer ›
Umeå
24 augusti 2018
Doktorand i psykologi med inriktning på genus och karriärintresse
Institutionen för psykologi och Sweden Water Research utlyser gemensamt en doktorandtjänst med inriktning på frågor kring vad som påverkar karriärintressen, och könsskillnader i dessa, för utbildningar och yrken som har med vattenförsörjning och kretslopp att göra. Projektet har ett genusperspektiv eftersom branschens mansdominans medför ett behov att förstå hur fler unga kvinnor kan komma att intressera sig för yrkesområdet.

Läs mer ›
Lund
1 september 2018
Universitetslektor i genusvetenskap
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak undervisning på grundläggande nivå, hand­­ledning, examination, utvecklingsarbete, administration, forskning, kompetens­­utveckling och samverkan med det omgivande samhället.

Läs mer ›
Örebro
1 september 2018
Professor i genusvetenskap
Anställningen som professor i genusvetenskap inriktas mot samhällsvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår egen forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad samt forskar­­utbildnings­­nivå.

Läs mer ›
Örebro