Parallella sessioner, Block VII

Nedan finner du alla sessioner och paneler som kommer gå parallellt på fredag 25/11, kl 10.45-12.15. Sidan kommer uppdateras med namn på lokaler. Abstract till respektive panel eller presentation kommer du att kunna läsa i konferensboken som delas ut vid registreringen.

Panel: Publish or perish? Att publicera i genusforskningstidskrifter

Lokal: Spegelsalen

Deltagare:
Ulrika Dahl, Södertörns Högskola, redaktör för ”lambda nordica”
Ulf Mellström, Karlstads universitet, redaktör för “NORMA: International Journal for Masculinity Studies” Lena Grip, Karlstads universitet, redaktör för “Tidskrift för genusvetenskap”

Modereras av: Jenny Björklund, Uppsala universitet, redaktör för “lambda nordica”

Panel: Gränsland: etik och politik

Lokal: Operetten

Deltagare:
Evelina Johansson, Göteborgs universitet
Johanna Lauri, Umeå universitet
Hanna Bäckström, Umeå universitet
Lina Palmqvist, Göteborgs universitet

Modereras av: Lina Palmqvist, Göteborgs universitet

Panel: Situationen är akut – Hur kan vi som genusvetare och genusforskare agera?

Lokal: Operan

Deltagare:
Erika Alm, Göteborgs universitet
Linda Berg, Umeå universitet
Anna Johansson, Göteborgs universitet
Pia Laskar, Linköpings Universitet
Mikela Lundahl, Göteborgs universitet
Diana Mulinari, Lund universitet
Cathrin Wasshede, Göteborgs universitet

Modereras av: Lena Martinsson, Göteborgs universitet

Futue et labora – genusvetenskapligt forskningsmaraton från Stockholms universitet, tema Sex

Lokal: Solot

Deltagare:
Annika Olsson: ”’Let’s talk about sex’ – genusvetenskapens relation till sex i praktiken”
Elin Abrahamsson: ”Mas(s)turbation och happy endings i romancegenren”
Kalle Berggren: “’Du är en player som farsan’ – föreställningar om ålder, genus och sexualitet i svensk hiphop”
Maria Margareta Österholm: ”Gurlesk i samtida seriekonst”
Kristina Fjelkestam: ”Retrofili”
Lisa Käll: ”Mellankroppslighet och beröringens gränser”
Malin Ah-King: ”’The Female Turn’ – en vetenskapsstudie om den ändrade synen på honors betydelse i evolutionsbiologin 1980-2000”
Johanna Gondouin: ”Surrogatmödraskap”

Modereras av: Åsa Eriksson, Stockholm universitet

Session: Kolonialitet och rasifiering

Lokal: Sonaten

  • “Lilla Hjärtat, Muhammedkarikatyrer och en skäggig norrman” av Daniel Nyström, Umeå universitet
  • “På gränsen till identitet: transnationella, transrasiala och sexualiserade kroppar i Skandinavisk adoptionslitteratur” av Sabina Ivenäs, University of Washington
  • “Svarta kvinnor i akademiska rum” av Katja Andersson, Göteborgs universitet
  • “Trött på vithet” Kolonialitet och rasifiering i svenskspråkig litteratur 1914-1933″ av Therese Svensson, Göteborgs universitet
  • “Skandalösa muslimska män i svensk politik: kön och etnicitet i svenska tidningsmediers representationer av Yasri Khan” av Joakim Johansson, Mälardalens högskola

Ordförande: Lena Sawyer, Göteborgs universitet

Session: The intersections of violence (In English)

Venue: Duetten

  • “Movements and boundaries in female human trafficking in Peru” by Emma Ebintra, Liköping University
  • “Transgressing Boundaries: Bodies, Genders, and Violences” by Helle Rydström, Lund University
  • “Navigating Identity, Ethnicity, and Politics: A Case Study of Gender Variance in the Central Highlands of Vietnam” by Huong Nguyen, Lund University
  • “The Land of my Body; Decolonizing Justice” by India Reed Bowers, International Organization for Self-Determination and Equality
  • “Times of trouble. Fathers’ violence, the state and the separating family” by Linnéa Bruno, University of Gothenburg

Chair: Marjo Kolehmainen, university of Tampere

Queera läsningar av museisamlingar, 10.45-12.15

Plats: Östergötlands museum

Med vilka glasögon betraktar vi konst och utifrån vilka perspektiv berättas det om motiven? I den här föreläsningen och visningen av Östergötlands museum konstsamling fokuserar vi oss på hur normer påverkar förståelsen av konst och historieberättande.

Läsningen görs av: Karl-Emil Åkerö är filosofie magister i konstvetenskap och visuell kommunikation och filosofie master i kultur- och mediegestaltning.