Apply for research funding

This over-view of research funding is based on the portal GenderFund, a collaboration between national distributors of information about gender and gender equality in the Nordic countries.

The selection below  is made by the Secretariat. Visit GenderFund for a full overview.

Share
iCal export    RSS export
Deadline
Funding
Location
Link
5 March 2019
Våld i ungas parrelationer
Brottsofferjouren Värmland och Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en dag om våld i ungas parrelationer.

Read more ›
Karlstad
1 May 2019
Oslo Lærerinnelags Fond utlyser stipend til videreutdanning
Kvinnelige lærere ansatt i grunnskolen i Norge med gjennomført og godkjent lærerutdanning kan søke om stipend til videreutdanning og forskning. Søknader som gjelder områdene likestilling og kjønn og kjønnsperspektivet i pedagogikken, vil bli høyt prioritert.

Read more ›
 
15 May 2019
Stipender og utlysninger
Vi utlyser stipender til masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold.

Read more ›