Forskningens villkor

Som alla forskningsområden påverkas genusforskningen av politiska beslut och processer men också av forskningens ställning i samhället i stort. Vad kvalitet är, och hur det påverkas av föreställningar om kön, är också centrala frågor inom fältet.