Genus i EU:s ramprogram för forskning och innovation

EU:s nuvarande ramprogram för finansiering av forskning och innovation, Horisont 2020, sträcker sig till och med år 2020. På denna temasida bevakar vi hur genus blir belyst i arbetet med att ta fram nästa ramprogram - FP9 (9th Framework Programme).

Relaterat material