Nya avhandlingar

Här presenteras de senast inlagda avhandlingarna i databasen Gena. Databasen produceras i samarbete med KvinnSam, Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Sök själv i hela databasen Gena.

Sexualitet i klassrummet: språkundervisning, elevsubjektivitet och heteronormativitet

2017-11-15

Angelica Simonsson, Pedagogiskt arbete, Göteborg : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›

Kraften att älska, makten att tjäna: religion, emancipation och den kvinnliga skapande kraften i Jeanna Oterdahls sagor 1908–1927

2017-11-10

Sun-Kyoung Choi, Litteraturvetenskap, Umeå : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›

Skrubbsår: berättelser om hur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

2017-11-09

Desireé Ljungcrantz, Genusvetenskap, Linköping : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›

Looking vanlig, neither too much nor too little: a study of consumption of clothing among mainstream youth in a Swedish small town

2017-10-20

Emma Lindblad, Design, Stockholm : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›

Women's access to land in Tanzania: the case of the Makete district

2017-10-20

Kerbina Moyo, Fastighetsvetenskap, Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan 2017

Läs mer på GENA ›

Identities and images in football: a case study of brands and the organisational settings in the development of Scandinavian women’s club football

2017-09-27

Mattias Melkersson, Samhällsvetenskap , Malmö : Malmö högskola 2017

Läs mer på GENA ›

Lagom perfekt: erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar

2017-09-21

Linda Hiltunen, Samhällsvetenskap , Växjö : Linnéuniv. 2017

Läs mer på GENA ›

Hushållspolitik: konsumtion, kön och uppfostran i August Strindbergs Giftas

2017-09-21

Anna Cavallin, Litteraturvetenskap, Stockholm : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›

Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning

2017-09-06

Sofie Areljung, Pedagogiskt arbete, Umeå : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›

Ironins skiftningar - jagets förvandlingar: om romantisk ironi och subjektets paradox i texter av P. D. A. Atterbom

2017-08-30

Katarina Båth, Litteraturvetenskap, Uppsala : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›

Vi, de neutrale: skitser til udfordring af akademisk førstehed

2017-08-30

Lovise Haj Brade, Genusvetenskap, Lund : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›

Fleshing out the self: reimagining intersexed and trans embodied lives through (auto)biographical accounts of the past

2017-08-24

Marie-Louise Holm, Genusvetenskap, Linköping : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›

Med dubbla syften: Forum för kvinnliga forskare, aktivism och statsfeminism 1975–1995

2017-08-16

Jakob Winther Forsbäck, Historia, Göteborg : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›

Kraftkarlar och knockouts: kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920-1960

2017-08-15

Emma Pihl Skoog, Historia, Stockholm : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›

Tillblivelser: En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik

2017-08-15

Karin Ehrnberger, Design, Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan 2017

Läs mer på GENA ›

Gender, incentives, and the division of labor

2017-07-12

Ylva Moberg, Nationalekonomi, Uppsala : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›

Everyday life in a Philippine sex tourism town

2017-06-29

Mari-Elina Ekoluoma, Kulturantropologi / Socialantropologi, Uppsala : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›

The role of adult literacy in transforming the lives of women in rural India: overcoming gender inequalities

2017-06-14

Khaleda Gani Dutt, Pedagogik, Stockholm : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›

Att kommunicera skolans naturvetenskap: ett genusperspektiv på elevers deltagande i gemensam och enskild kommunikation

2017-06-14

Nina Eliasson, Didaktik, Sundsvall : Mittuniversitetet 2017

Läs mer på GENA ›

Gender and emotions in family care: understanding masculinity and gender equality in Sweden

2017-06-07

Sofia Björk, Sociologi, Göteborg : Univ. 2017

Läs mer på GENA ›