Bild på klassrum. Eleverna syns bakifrån och en lärare sittande längst fram.

Fördjupning: skola

Stereotypa uppfattningar om flickor och pojkar styr i stor utsträckning förskolans vardag. Skolprestationer i skolan och val till gymnasieskolan skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Med ett genusperspektiv på förskola och skola kan forskare beskriva hur kön spelar roll och hur traditionella könsmönster kan brytas.

Kunskapsöversikterna togs fram 2016 i samband med sekretariatets tidigare webbsatsning genusskolan.se

Vill du på ett enkelt sätt få koll på vilken forskning om genus och jämställdhet som finns inom förskola, grundskola och gymnasieskola? Då ska du läsa de sju kunskapsöversikter som Mia Heikkilä skrivit på uppdrag av genus.se. Mia Heikkilä forskar om pedagogik vid Mälardalens högskola och har varit knuten till bland annat Skolverket och regeringskansliet.

Kunskapsöversikterna ger en snabb överblick och hänvisar till fördjupande litteratur. Den kunskap som har tagits fram av myndigheter och andra organisationer på senare tid finns också med i kunskapsöversikterna. I anslutning till kunskapsöversikterna kan du hitta artiklar som lyfter fram forskning om genus och skola.

Relaterat material
Genus 2/11 med tema skola