Almedalsseminarium 2016: Från beslut till förändring del 3 av 3

Hur rimmar akademisk frihet med uppdraget om jämställdhetsintegrering? Samtal om hur olika aktörer kan samverka för att uppnå jämställdhet i akademin utifrån sina uppdrag. Vilken slags jämställdhet de vill göra? Del 1 av 3

Seminariet är ett samarrangemang mellan Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)