Att göra verklighet, 2017

I foldern Att göra verklighet: Teoretiska redskap för normkritisk, inkluderande och jämställd kommunikation resonerar Kajsa Widegren, genusforskare samt forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, kring hur vi kan göra kommunikation som inte baseras på felaktiga representationer.

Visa PDF i nytt fönster