(O)medveten kommunikation (teckenspråkstolkad version)

Vem pratar du med och på vilket sätt? I mars anordnade sekretariatet en utbildningsdag på temat (O)medveten kommunikation. Här kan du ta del av tips och tankar från talarna. Deltagarna i panelsamtalet är genusforskaren Kajsa Widegren, fotografen Tomas Gunnarsson, Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen, samt journalisten och författaren Inti Chavez Perez.