Fördelning eller förfördelning?, 2015

I Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt  har Louise Grip och Fredrik Bondestam samlat och analyserat forskning som synliggör hur ojämställdhet och ojämlikhet skapas och utmanas inom ramen för forskningsfinansieringsprocesser.

Visa PDF i nytt fönster