Framgångsrik forskning?, 2016

Foldern Framgångsrik forskning? Kritiska perspektiv på forskningens villkor sammanfattar perspektiv och inspel från Nationella sekretariatet för genusforskning till diskussionen om forskningens organisering och villkor.

Visa PDF i nytt fönster