Genus, 1 2000

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat könssegregering inom den svenska arbetsmarknaden, den konservativa synen inom 60-talets TV-produktion och medias kvinnosyn. Gästkrönikören Birgitta Hovelius, professor i allmänmedicin och distriktsläkare vid Samhällsmedicinska institutionen i Lund, diskuterar medicinsk kvinnoforskning och menar att det finns risker med forskning inriktad på könsskillnader då det kan förstärka en biologisk förståelse av kön.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Skuld – mammarollens baksida Ylva Elvin-Nowaks doktorsavhandling i psykologi
Jobb för en karl? Marie Nordberg forskar om män med typiska kvinnoyrken
Hemma hos familjen Bonnier Forskningsprogrammet organisation och kön vid Handelshögskolan i Stockholm
Fina flickor röker inte? Avhandlingsprojekt vid Tema hälsa och samhälle i Linköping
Porträtt: Ulla Wikander, professor i ekonomisk historia i Stockholm
Skötsamt kvinnoideal Hem- och familjereportage i svensk TV mellan 1956 och 1969
Tema Genus i Linköping invigt
Fortsatt missnöje bland psykologistudenter i Göteborg och Uppsala
Forskarskola startar i Luleå
“Genusforskningen måste sticka ut” Rapport från decemberkonferens Från periferi till centrum
Krönikör: Birgitta Hovelius, professor i allmänmedicin vid lunds universitet