Genus, 1 2003

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som mäns våld som ett demokratiskt problem, kvinnliga företagare och mödrars berättelser om incest inom familjen. Numrets gästkrönikör Åsa Arping, fil. dr. i litteraturvetenskap i Göteborg, drömmer om ett “informerat intresse” för feminism, genus och jämställdhetsfrågor.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Naturfilmer förmänskligar djurens kärleksliv
Mäns våld ett demokratiskt problem Doktorsavhandling i statsvetenskap
Mödrars röster om incest Doktorsavhandling i sociologi
Invandrarpojkar lär sig bättre svenska än flickor
Porträtt: Marja Vehviläinen, professor i människa-maskin med inriktning mot genusforskning
Kvinnliga företagare missgynnas inte av bankerna Doktorsavhandling i företagsekonomi
Konferens: ”Fokus på förändring”
Debatt:
”Rensa bort fikonspråket”
Krönikör: Åsa Arping, fil. dr. i litteraturvetenskap Göteborg