Genus, 1 2005

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som ojämställd sjukvård för kvinnor och män, damfotboll samt osynliggörandet av homosexuella inom utbildning. Numrets gästkrönikör Ann-Sofie Ohlander, professor i historia vid Örebro universitet, diskuterar historia, genushistoria och kyrkohistoria  samt vikten av att den forskning som finansieras respekterar grundläggande etiska värden i ett demokratiskt samhälle.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Olika sjukvård för kvinnor och män
Damfotboll – från jippo till hjältedåd
Homosexuella osynliggörs i utbildningen
Genusteori för lärare
Lika lön för lika arbete?
Hemlösa kvinnor görs till offer
Porträtt:
Sharaeh Akhavan, doktorand i folkhälsovetenskap
Frigörelse eller exploatering?
Stort intresse för journalistik och kön
Goda, onda och normala män

Gästkrönikör: Ann-Sofie Ohlander, professor i historia vid Örebro universitet