Genus, 1 2007

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som normer i populärkulturen, diskriminerande läroböcker och feminism inom islam. Numrets gästkrönikör David Tjeder, historiker och genusforskare, diskuterar konstruerad manlighet och att utmana normerna.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Självständiga kvinnor bryter mot normen Ensam är sällan stark i populärkulturen
Ny metod för ökad jämställdhet på jobbet Arbetslivsforskarna Hanna Westberg och Ewa Gunnarsson har i samarbete med Vinnova publicerat boken Skelett i garderoben
Män väljer chefer som liknar dem själva Trots att kvinnor är bra för affärerna
Diskriminerande läroböcker Ny rapport från Skolverket
Genus och religion avgörande för krishantering efter tsunamin Gemenskap viktig i Thailand
Går feminism och islam att förena?
Förebild: 
Gunnar Qvist
Porträtt: Carina Listerborn undersöker sambandet mellan kön, makt och rum
Kvinnliga arkitekter trotsade fördomar
Totalstopp för Arbetslivsinstitutet Nedläggningen av ALI får konsekvenser för många genusforskare
På jobbet är väl alla hetero? Hur skapar man en öppnare attityd på arbetsplatserna? Konferensrapport
Genusforskning måste ha en framtid
Ny webbportal om akademiska kvinno
r
Gästkrönikör: David Tjeder, historiker och genusforskare