Genus, 1 2008

I det här numret av tidningen Genus presenteras bland annat ny genusforskning med särskild fokus på det medicinska fältet. Andra ämnen som behandlas är föräldraskap, nordisk jämställdhet och hemslöjdens återkomst. Numrets gästkrönikör Eva Magnusson, psykolog och docent i psykologi, ställer frågan om psykologiämnet kan ge studenter de genuskunskaper som de efterlyser?

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

På väg mot en jämställd sjukvård
PMS – kulturellt eller medicinskt tillstånd
Den sjukliga flickan
En stor grupp av lärarna behöver hjälp
Pappan i retoriken
Systerskapets potens

Svenska latinas – ras, klass och kön i svenskhetens geografi
Kvinnor tvekar inför gemensam ekonomi
Förebild: Karin Kock
Porträtt: Doktor Anna Westerståhl med klinisk blick för det queera
Kloakkunskap för 2000-talet
Nordisk jämställdhet ur världens perspektiv
Slöjden som politik
Teknovetenskap gör upp med den könade vetenskapen
Gästkrönika: Eva Magnusson, psykolog och docent i psykologi