Genus, 1 2011

Genus nummer 1 2011 handlar om den forskning som finns om genus och innovation. Temat lyfter fram hur forskning om, och arbete för, att åstadkomma innovation och tillväxt kan problematiseras ur genusperspektiv och vilka effekter det kan få. Vad menas egentligen med innovation? Och vad ska man med genusperspektiv på innovation till? Det är frågor som det här numret av tidningen Genus prövar att ge svar på.

Visa PDF i nytt fönster