Genus, 1 2013

I det här numret av tidningen Genus har jämställdhetsforskare och personer som arbetar praktiskt med jämställdhetsfrågor på olika sätt intervjuats. Artiklarna i temat tar bland annat upp jämställdhetspolitiken i Sverige, i Norden och inom EU. Vi sätter också särskilt fokus på jämställdhetsintegrering som strategi, en strategi som används för att företag, organisationer, myndigheter och andra offentliga aktörer ska uppnå en jämställd verksamhet. Utformningen och tillämpningen av jämställdhetsintegrering har enligt flera forskare och praktiker inte fungerat så bra. De diskuterar varför och vad som krävs för att arbete för jämställdhet ska bli framgångsrikt.

Visa PDF i nytt fönster