Genus, 2 2000

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat forskning om biologiska könsskillnader, bortglömda kvinnor i presshistorien och hur papparollen förändrats över tid. Gästkrönikören Jon-Erik Nordstrand, överbibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek, talar om den revolutionerande utveckling som skett och fortfarande sker när det gäller åtkomst av vetenskaplig information samt vikten av att tillgängliggöra forskningsresultat.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Kvinnorna som presshistorien glömde
Rullstol & höga klackar Forskningsprojekt om handikapp och kvinnlig attraktion
Papparoll i förändring Ny doktorsavhandling
Byxroller med attraktionskraft Queerperspektiv i teater och opera
Kris för manligheten Seminarium om Susan Faludis nya bok Stiffed
Porträtt: Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete i Göteborg
Könet i hjärnan? Seminarium om biologism
Fredrika Bremer Vardagsskildrare och visionär
Queer i konsten Elevutställning vid Valands Konsthögskola i Göteborg
Krönikör: Jon-Erik Nordstrand, överbibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek