Genus, 2 2002

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som den manliga blicken inom veckopressen, könsmönster i skolan och att kvinnor i större utsträckning än män spenderar sin egna pengar på familjen och barnens behov. Numrets gästkrönikör Lena Wängnerud, fil.dr i statsvetenskap i Göteborg, efterfrågar fler “talibantal” inför årets val, tal som berör kvinnors situation på ett sätt som väcker uppmärksamhet.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Kvinnor är familjeekonomins förlorare
Moderna män lagar mat
Regissören som stör könsordningen
Manlig blick präglar veckopressen
Homoliv i Göteborg
Olika villkor för äldre kvinnor och män
Kvinnorna ett hinder i globaliseringsprocessen?
Porträtt:
Maud Eduards
Röda bönor väckte jubel
Med könsglasögon på skolans värld
Politik och subjekt
Moderskap ett omtvistat begrepp
Krönikör:
Lena Wängnerud, fil.dr i statsvetenskap i Göteborg