Genus, 2 2005

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som tjejer och dataspel, sexvanor bland tonåringar och avsaknaden av genusperspektiv hos många museer. Numrets gästkrönikör Sofia Karlsson, styrelseledamot i Feministiskt initiativ, diskuterar feminism, syftet med det egna partiet och strävan efter att bli en antipatriarkal organisation.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Dataspel – inget för tjejer?
Förändrade sexvanor bland tonåringar
Pappaledigheten – nyckeln till jämställdhet?
Rotary – en osynlig maktelit
“Männen måste ta ansvar för sin sexualitet” 
Genusperspektiv på fredsfrämjande insatser
Likhet inför lagen
Många museer saknar genusperspektiv

Porträtt: Margaretha Fahlgren, professor i litteraturvetenskap i Uppsala
Kvinnornas långa väg in i politiken
Samma jobb – men lön efter kön
Krönika: Sofia Karlsson, styrelseledamot i Feministiskt initiativ