Genus, 2 2008

Hur ska barn bli jämställda när inte vi är det? Är det skolans eller föräldrarnas uppgift att fostra jämställda medborgare? Detta nummer av tidningen Genus tar särskilt sikte på pedagogik. Andra ämnen som behandlas är varför kvinnor begär lägre lön än män vid löneförhandlingar och ojämlikhet inom hotell- och restaurangbranschen.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Genuspedagogisk skola ett vanskligt projekt?
Med genusglasögon på verksamheten
Läseboksforskare väntar på det oväntade
Stereotyphotet gör kvinnor till sämre förhandlare
Genusteori gjorde kabelfabriken effektivare
Att göra service är att göra kön
Två och två men inte parvis
Svenska tidningar befäster normen
Elit i rullstolens medieskugga
Förebilden: Selma Lagerlöf
Porträtt: 
Fredrik Bondestam
Makten att turista

Jämställdheten i öst bättre än sitt rykte
Strindbergs handling under omförhandling
Gästkrönika: Lars Jalmert, professor i pedagogik vid Stockholms universitet