Genus, 2 2010

Valrörelsen och valet 2010 har nyss avgjorts när detta nummer tidningen Genus ges ut. Under temat väljare och valda tar vi upp frågor om bland annat representation, hur kvinnor och män röstar, vad som kan ligga bakom att de väljer som de gör och även den mycket omtvistade frågan om kvotering i politiken. Genusforskare undersöker politiska frågor ur en mängd olika infallsvinklar och temat ger inblick i en del av all den breda och ständigt växande forskning som ser på statsvetenskap ur genusperspektiv.

Visa PDF i nytt fönster