Genus, 2 2011

Skolprestationer och lärarens roll står i fokus i detta nummer av tidningen Genus. Lekrum, klassrum och korridorer är inte bara fyllda av förväntningar om lustfyllt lärande och goda prestationer, utan även av värderingar och föreställningar – inte minst om kön och sexualitet. Vad gör normer om kön med skolprestationer? Och hur påverkar fördomar om kön lärares syn på eleverna och på sitt yrke?

Visa PDF i nytt fönster