Genus, 2 2012

Staden med dess möjligheter utövar stark lockelse på många, och har varit en frizon för människor med nya idéer och alternativa sätt att leva. I staden utspelas möten som utmanar och löser upp gränser, men också befäster och skapar nya. Tidningen Genus tema Stadens spelplats handlar om stadsutveckling och om vem som tar plats i staden och i det offentliga rummet.

Visa PDF i nytt fönster