Genus, 2-3 2013

Det här dubbelnumret var det sista som gavs ut av prenumerationstidningen Genus. Vi valde att ägna det åt att titta närmare på genusforskningens teorier och vad de får för betydelse i praktiken. Teori och praktik brukar framställas som varandras motpoler, men gränsen är knappast tydlig. Nya teoretiska riktningar får betydelse utanför universiteten och samhällskritisk forskning formuleras i dialog med sociala rörelser.

Visa PDF i nytt fönster