Genus, 3 2000

I det här numret av tidningen Genus behandlas ämnen som makt och kläder inom poliskåren, samiska kvinnor och kvinnor inom teknikområdet. Kvinnoforskning, feministisk forskning, genusforskning eller könsforskning? Detta är något som Anna Wahl, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, diskuterar i numrets gästkrönika.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Polisen klädval En fråga om makt
Kvinnornas långa väg in i politiken Politikforskning i Örebro
Kvinna i sameland Världens första doktorsavhandling i Samiska studier vid Umeå universitet
Teknik – också för kvinnor Ny avhandling vid Luleå tekniska universitet
Porträtt: Ulla Eriksson, nydisputerad företagsekonom i Göteborg
Bostäder som utmanar könsrollerna Forskningsprojekt om alternativboende i affärs- och industrilokaler
Psykologer efterlyser könsperspektiv Seminarium i Göteborg om psykologiundervisning och forskning
När psykologi får kön Världskongressen i Stockholm
Kvinnorörelsens eget arkiv Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg
Krönikör: Anna Wahl, docent vid Handelshögskolan i Stockholm