Genus, 3 2005

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som kvinnors strategier för att göra chefskarriärer, intolerans inom kyrkan och kvinnor respektive mäns sorgearbete. Sociologen Maria Eriksson som är numrets gästkrönikör undrar var debatten om pappavåldet finns och menar att inte bara politiken men även forskningen behöver nya perspektiv.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Ny filmvåg både utmanar och befäster fördomar Ny avhandling om folkhemsk film med “invandrartema”
Kvinnors strategier för att göra chefskarriär Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson har skrivit en rapport om några kvinnliga och manliga civilekonomers och civilingenjörers karriärberättelser
Män och kvinnor sörjer olika ‘Oväntad död- förväntad sorg’ heter en kommande bok av etnologiprofessorn Britta Lundgren i Umeå
Döda män hyllas mer än kvinnor Dagstidningarnas nekrologer visar på skillnader i hur män och kvinnor framställs, enligt en studie av Gunilla Byrman, docent i nordiska språk i Växjö
”Kyrkan värnar om intolerans” Susanne Lindström, etnolog i Umeå, har skrivit en avhandling om heterosexuella normer i Svenska kyrkan och vad det innebär för homo- och bisexuella
Astma hämmar flickor och utmanar pojkar Det visar två nya avhandlingar från högskolan i Borås
Förebilder Elin Wägner – feminist, pacifist, journalist och författare
Genuspedagoger ska göra skolan mera jämställd Om en distanskurs för lärare
Porträtt: Queerteorin måste vara obekväm, anser professor Don Kulick
Könsstereotyper frodas i trädgården Män klipper gräsmattan och kvinnor planterar blommor
Konferens: Att det är långt ifrån jämställt i universitetstoppen framkom vid Jämt ut-konferensen i Lund
Konferens: Norden har en unik position i kampen mot mäns våld mot kvinnor, enligt Londonprofessorn Liz Kelly
Krönikören: Sociologen Maria Eriksson undrar var debatten om pappavåldet finns?