Genus, 3 2009

Detta nummer av tidningen Genus tar upp en mängd olika ämnen med historiska och nutida perspektiv på tillvaron. läs till exempel om samhällets syn på kvinnor i medeltidens Norden och i en annan artikel om deras systrar så som de skildras i arabisk medeltidskultur. Numrets tema är genusvetenskap och högskola, med särskilt fokus på studenter.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Genusvetenskap ger bonus i arbetslivet
”Strindberg var inte längre lika intressant”
Genuscertifiering på prov i Lund
Örebroforskare underkänner Butlers queerfeminism
Gömdhetens genus
Kvinnors skogsägande intresserar forskarna
Ett eget rum i 150 år
Alla var inte som Muhammeds fromma fruar
Förebilden: Barbro Alving
Porträttet:
Cecilia Åström
Dödsstraffet gav kvinnan straffansvar
Får jämställdhet plats på framtidens universitet?
Arbetsförmedlare ställer högre krav på tjejer
Gästkrönika: Kerstin Alnebratt, ny föreståndare på Nationella sekretariatet för genusforskning