Genus, 3 2010

Temat för det här numret av tidningen Genus är kultur. När kulturen började studeras ur ett kvinnoperspektiv var fokus främst att lyfta fram kvinnorna ur historiens mörker. Dagens genusforskning ägnar sig allt mer åt att analysera konstens villkor och forskningsfälten som sådana. ”I och med att konsthistorien började skrivas bestämde den också hur vi tänker om konst. Konstnären gestaltades per definition som manlig och kvinnliga konstnärer som något annat.” säger konsthistorikern Anna Lena Lindberg i en artikel om ”geniet” på sidan 14–15.

Visa PDF i nytt fönster