Genus, 3 2011

Tidningen Genus tema handlar denna gång om krig och fred. Allt ifrån militärt arbete, FN:s resolution 1325, sexuellt våld i krig, kriget mot terrorismen, etik och moral i krig, till föreställningar om fredliga kvinnor – och om fredliga män. Kvinnor, män och barn drabbas i krig, även om deras utsatthet ser olika ut. Liksom många andra länder i väst har Sverige i dag insatsstyrkor i konfliktområden runt om i världen. För många i Sverige känns krig avlägset, nästan overkligt. Andra har upplevt det på nära håll.

Visa PDF i nytt fönster