Genus, 3 2012

Det här numret av tidningen Genus lyfter fram viktiga aspekter av arbetsmarknad och arbetsliv, som  värdet av det betalda och obetalda arbetet, yrkesval, livspussel och löner. Ny genusforskning om balansen mellan arbete och privatliv, sidorna 18–20, och om hushållstjänster, sidorna 21–23, berör genus men också klass, svart arbetsmarknad och migration.

Visa PDF i nytt fönster