Genus, 4 2005

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som bristen på jämställdhet inom IT-branschen, genuspedagogik och vita medelklassmän med makt. Numrets gästkrönikör Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskap med inriktning mot genusforskning i Umeå, menar att genusforskare måste se upp för de kommersiella intressena bakom medicinforskningen.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

“Vi har inga jämställdhetsproblem på vår arbetsplats” Antologin På gränsen till genombrottpresenterar nya forskningsresultat om den könsuppdelade svenska arbetsmarknaden
Svenska sjökvinnor blir helst befäl Ny bok om en dold grupp i samhället, sjökvinnorna
Olika hinder för män att söka “kvinnojobb”Marie Nordbergs avhandling Jämställdhetens spjutspets?
Brist på jämställdhet i IT-branschen Sociologen Helen Peterson har undersökt tre IT-konsultföretag i Stockholm
Världen skildras genom männens ögon Massmedieforskaren Anna Roosvall har synat svensk utrikesjournalistik
Skönhetskirurgi har blivit rumsrent Ny avhandling, Estetik på klinik, av Anita Andersson
Förebilder Simone de Beauvoir – fransk existentialist, feminist och författare
Genuspedagogik Ny pedagogik för den multietniska skolan
Porträtt: Paulina de los Reyes, ekonomhistoriker vid Arbetslivsinstitutet och Uppsala universitet
Vita medelklassmän med makt Forskningsprojekt om den svenska makteliten
“Hur ska vi få män att sluta slå?” Konferensen “Kön och våld – utmaningar för politik och praktik” avslutade det femåriga nordiska forskningsprogrammet om just kön och våld
Krönikören: Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskap med inriktning mot genusforskning i Umeå