Genus, 4 2006

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som kvotering inom politik och universitet, jämställd design och bristen på stöd till krigande kvinnor. Numrets gästkrönikör Lena Gemzöe, forskare vid Centrum för Genusstudier på Stockholms universitet, menar att religionen är i behov av ett kritiskt genusperspektiv.

Det här numret av tidningen Genus finns ej tillgängligt digitalt.

Innehåll

Ökat intresse för jämställd design Genusprojekt ifrågasätter hur formgivning påverkar våra tankar om kvinnligt och manligt
Kvotering mer accepterat i politiken än på universiteten I dag tar alla partier hänsyn till kvinnorepresentationen när de nominerar kandidater. Men att kvotering är en laddad fråga på universitet visade debatten om Thamprofessurerna
Långt ifrån jämställt i nordiska familjer
Graviditet inget skydd mot våld Misshandeln fortsätter visar en ny avhandling
Behövs manliga förebilder?
Är barn en rättighet för alla? Ny avhandling om moderna reproduktionstekniker
Varför har pojkar sämre betyg? I den offentliga debatten framställs pojkarna som skolans förlorare men stämmer det verkligen?
Feministisk förebild: Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare
Porträtt: Catharina Landström, vetenskapsteoretiker i Göteborg
Brist på stöd till krigande kvinnor
Butler kritiserade förtryckets retorik Den amerikanska filosofen föreläste på genusforskningskonferens i Lodz
Nytt medicinskt centrum för genusforskning
Hård konkurrens om att synas i medierna
Krönikör: Lena Gemzöe, forskare vid Centrum för Genusstudier på Stockholms universitet