Genusforskning inom arkeologin, 2001

Inom arkeologin har genusperspektivet gett upphov till nya frågeställningar som kan bidra till att ge en rikare och mer nyanserad bild av förhistorien. Skriften är författad av Elisabeth Arwill Nordbladh.

Visa PDF i nytt fönster