Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012

Lisa Harryson, doktorand vid Umeå universitet, har i denna rapport granskat skrivningar avseende genusforskning inom medicin/folkhälsa, dels i forsknings- och folkhälsopolitiska propositioner, dels i regleringsbreven till Folkhälsoinstitutet samt de forskningsfinansierande myndigheterna Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Visa PDF i nytt fönster