Genusforskning inom teknikvetenskapen, 2003

Läsaren bjuds på en resa mellan föreställningar om genusforskning inom teknikvetenskapen och ämnet som det faktiskt har utvecklats. Skriften är författad av Lena Trojer.

Visa PDF i nytt fönster