Genuspedagogik och jämställdhet i skolan – genuspedagoger, 2012

Hur vet vi att genuspedagogik leder till jämställdhet? En panel av forskare och pedagoger samtalade under Skolforum 2012 om metoder för jämställdhetsarbetet och vad det finns för behov av forskning. Seminariet arrangerades av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Victoria C. Wahlgren, forskare från Blekinge universitetet, skrev en avhandling om genuspedagoger i Sverige och undersökte hur de arbetade, vad de tänkte och vad de gjorde med sin utbildning inom skolväsendet. Det framkom tydligt att behov av tid för reflektion och observation var något som efterlystes av de verksamma. Även öka genusmedvetenheten hos sig själva och övriga skolpersonal.